Top Game NFT Trên Hệ Immutable-X

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Immutable-X? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Immutable-X, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Immutable-X nổi bật như Illuvium, Guild of Guardians, Gods Unchained .


Vốn hoá

$731,057,125

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$7,189,580

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

71.66%

# Tổng Số Game

80


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$81.43-4.17%$3,941,506$523,908,782
illuvium-chart

2

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.2-8.83%$371,353$116,569,869
guild-of-guardians-chart

3

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.22-2.28%$574,552$64,728,119
gods-unchained-chart

4

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-0.85%$2,298,138$23,509,276
wagmi-game-chart

5

imvu
polygon
ethereum
immutable-x
$0.0028-2.81%$3,710$2,341,079
imvu-chart

6

kiraverse
KIRA
immutable-x
$0.001-0.18%$289-
kiraverse-chart

7

open-games-builders
OGB
polygon
bsc
immutable-x
fantom
$0-$32-
open-games-builders-chart

8

meta-toy-dragonz-saga
immutable-x
----
-

9

martian-premier-league
immutable-x
ethereum
----
-

10

last-resort
immutable-x
----
-

11

metax
immutable-x
----
-

12

unfamiliar-territory
immutable-x
ethereum
----
-

13

dark-taverns
immutable-x
----
-

14

yaga-games
immutable-x
----
-

15

moonstrike
immutable-x
----
-

16

peanut-games
immutable-x
----
-

17

kongregate
immutable-x
----
-

18

coinarcade
immutable-x
----
-

19

star-mechanics
immutable-x
----
-

20

momoguro
immutable-x
----
-

21

omega-district-99
immutable-x
----
-

22

simwin-sports
immutable-x
----
-

23

blood-vessels
immutable-x
ethereum
----
-

24

roguestargame
immutable-x
----
-

25

ky-games
immutable-x
----
-

26

shutdown
FUSE
polygon
immutable-x
----
-

27

sheertopia
AMBO
immutable-x
ethereum
polygon
----
-

28

battle-derby
TOG
immutable-x
----
-

29

kokodi
KOKO
immutable-x
----
-

30

sekuya
SKYA
immutable-x
----
-

31

astra-nova
immutable-x
----
-

32

one-tap
immutable-x
----
-

33

knights-grimoire
immutable-x
ethereum
----
-

34

skiesverse
polygon
immutable-x
----
-

35

valtreas
immutable-x
----
-

36

dark-machine
immutable-x
other
----
-

37

bad-bunnies
immutable-x
----
-

38

deitycraft
ethereum
immutable-x
----
-

39

wareden
ethereum
immutable-x
----
-

40

crystale
immutable-x
----
-

41

metastudio
immutable-x
polygon
----
-

42

galaxy-commanders
immutable-x
----
-

43

thalon
immutable-x
----
-

44

planet-quest
immutable-x
----
-

45

the-bornless
INS
immutable-x
----
-

46

undeads-metaverse
ethereum
immutable-x
----
-

47

house-of-boxing
immutable-x
----
-

48

rise-of-the-immortals
SAP
polygon
immutable-x
----
-

49

smash-stars
immutable-x
----
-

50

brave-frontier-heroes
ethereum
immutable-x
----
-

Showing 1 - 50 out of 80

Show rows

Latest IMMUTABLE-X NFT Gaming Updates