Top Game NFT Trên Hệ Immutable-X

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Immutable-X? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Immutable-X, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Immutable-X nổi bật như Illuvium, Gods Unchained, Guild of Guardians .


Vốn hoá

$305,210,760

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$4,098,796

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

83.05%

# Tổng Số Game

37


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$48.020.82%$3,169,397$253,472,376
illuvium-chart

2

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.162.46%$395,831$36,374,932
gods-unchained-chart

3

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.04-3.12%$258,564$15,363,452
guild-of-guardians-chart

4

kiraverse
KIRA
immutable-x
$0.001-0.68%$494-
kiraverse-chart

5

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-1.58%$274,510-
wagmi-game-chart

6

undeads-metaverse
ethereum
immutable-x
----
-

7

smash-stars
immutable-x
----
-

8

the-bornless
INS
immutable-x
----
-

9

metastar-strikers
immutable-x
----
-

10

metafight
immutable-x
----
-

11

chronoforge
immutable-x
----
-

12

planetory
immutable-x
----
-

13

titans-of-war
immutable-x
----
-

14

chainmonsters
flow
immutable-x
----
-

15

metakey
immutable-x
----
-

16

roboworld
immutable-x
----
-

17

illuvium-beyond
ethereum
immutable-x
----
-

18

evermoon
immutable-x
----
-

19

new-ganymede
immutable-x
----
-

20

shardbound
immutable-x
----
-

21

blocklords
LORD
ethereum
immutable-x
polygon
----
-

22

house-of-boxing
immutable-x
----
-

23

rise-of-the-immortals
SAP
polygon
immutable-x
----
-

24

ember-sword
polygon
ethereum
immutable-x
----
-

25

brave-frontier-heroes
ethereum
immutable-x
----
-

26

yumon
immutable-x
----
-

27

cyber-galz
immutable-x
----
-

28

deviants-factions
immutable-x
----
-

29

planet-quest
immutable-x
----
-

30

trouble-punk
YOOL
ethereum
immutable-x
----
-

31

pxquest
PXQ
bsc
immutable-x
ethereum
----
-

32

warqube
WQC
bsc
polygon
immutable-x
----
-

33

afterland
AFL
immutable-x
----
-

34

war-riders
BZN
ethereum
immutable-x
----
-

35

habbo
ethereum
immutable-x
----
-

36

goons-of-balatroon
GOB
ethereum
immutable-x
----
-

37

cryptospells
ethereum
immutable-x
----
-

Showing 1 - 37 out of 37

Show rows

Latest IMMUTABLE-X NFT Gaming Updates