Top Game NFT Trên Hệ Immutable-X

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Immutable-X? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Immutable-X, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Immutable-X nổi bật như Illuvium, Gods Unchained, Guild of Guardians .


Vốn hoá

$837,873,053

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$55,439,630

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

79.61%

# Tổng Số Game

71


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$109.7-4.38%$52,188,099$667,069,518
illuvium-chart

2

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.35-5.93%$1,351,588$87,663,588
gods-unchained-chart

3

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.0841.53%$127,449$41,872,838
guild-of-guardians-chart

4

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-3.74%$1,767,356$39,657,038
wagmi-game-chart

5

imvu
polygon
ethereum
immutable-x
$0.00261.28%$4,689$1,610,071
imvu-chart

6

kiraverse
KIRA
immutable-x
$0.0008-$449-
kiraverse-chart

7

peanut-games
immutable-x
----
-

8

dark-taverns
immutable-x
----
-

9

meta-toy-dragonz-saga
immutable-x
----
-

10

coinarcade
immutable-x
----
-

11

star-mechanics
immutable-x
----
-

12

blood-vessels
immutable-x
ethereum
----
-

13

ky-games
immutable-x
----
-

14

kongregate
immutable-x
----
-

15

roguestargame
immutable-x
----
-

16

simwin-sports
immutable-x
----
-

17

omega-district-99
immutable-x
----
-

18

martian-premier-league
immutable-x
ethereum
----
-

19

bit-fry-games
immutable-x
----
-

20

eyeball-games
immutable-x
polygon
----
-

21

momoguro
immutable-x
----
-

22

eon-rift
immutable-x
----
-

23

moonstrike
immutable-x
----
-

24

yaga-games
immutable-x
----
-

25

shardbound
immutable-x
----
-

26

unfamiliar-territory
immutable-x
ethereum
----
-

27

metax
immutable-x
----
-

28

last-resort
immutable-x
----
-

29

valtreas
immutable-x
----
-

30

thalon
immutable-x
----
-

31

galaxy-commanders
immutable-x
----
-

32

metastudio
immutable-x
polygon
----
-

33

crystale
immutable-x
----
-

34

wareden
ethereum
immutable-x
----
-

35

deitycraft
ethereum
immutable-x
----
-

36

bad-bunnies
immutable-x
----
-

37

shutdown
FUSE
polygon
immutable-x
----
-

38

skiesverse
polygon
immutable-x
----
-

39

trouble-punk
YOOL
ethereum
immutable-x
----
-

40

house-of-boxing
immutable-x
----
-

41

rise-of-the-immortals
SAP
polygon
immutable-x
----
-

42

smash-stars
immutable-x
----
-

43

brave-frontier-heroes
ethereum
immutable-x
----
-

44

yumon
immutable-x
----
-

45

cyber-galz
immutable-x
----
-

46

deviants-factions
immutable-x
----
-

47

planet-quest
immutable-x
----
-

48

undeads-metaverse
ethereum
immutable-x
----
-

49

pxquest
PXQ
bsc
immutable-x
ethereum
----
-

50

warqube
WQC
bsc
polygon
immutable-x
----
-

Showing 1 - 50 out of 71

Show rows

Latest IMMUTABLE-X NFT Gaming Updates