Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Game NFT Trên Hệ Immutable-X

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Immutable-X? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Immutable-X, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Immutable-X nổi bật như Illuvium, Gods Unchained, Guild of Guardians.


Vốn hoá

$128,141,244

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$6,946,942

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

54.71%

# Tổng Số Game

24


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$40.794.41%$3,418,309$70,105,223
illuvium-chart
2gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.245.3%$2,920,692$36,849,023
gods-unchained-chart
3guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.0653.55%$512,541$21,186,998
guild-of-guardians-chart
4wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$06.23%$95,400-
wagmi-game-chart
5the-bornless
immutable-x
----
-
6ember-sword
polygon
ethereum
immutable-x
----
-
7undeads-metaverse
ethereum
immutable-x
----
-
8house-of-boxing
immutable-x
----
-
9rise-of-the-immortals
SAP
polygon
immutable-x
----
-
10smash-stars
immutable-x
----
-
11brave-frontier-heroes
ethereum
immutable-x
----
-
12yumon
immutable-x
----
-
13cyber-galz
immutable-x
----
-
14deviants-factions
immutable-x
----
-
15planet-quest
immutable-x
----
-
16trouble-punk
YOOL
ethereum
immutable-x
----
-
17pxquest
PXQ
bsc
immutable-x
ethereum
----
-
18warqube
WQC
bsc
polygon
immutable-x
----
-
19afterland
AFL
immutable-x
----
-
20war-riders
BZN
ethereum
immutable-x
----
-
21habbo
ethereum
immutable-x
----
-
22goons-of-balatroon
GOB
ethereum
immutable-x
----
-
23cryptospells
ethereum
immutable-x
----
-

Showing 1 - 24 out of 24

Show rows