Cập nhật: August 04, 2023

HeroFi NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của HeroFi?

HeroFi là RPG, Idle Game game

Ai đã đầu tư vào HeroFi?

HeroFi có 11 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như Titans Ventures, GD10 Ventures, Avstar Capital, Kardia Ventures, HG Ventures (DAS Kapital), Infinity Capital, Mayor Capital, TK Ventures, Alpha Moon Capital, UB Ventures, Roseon Finance

Blockchain là gì HeroFi ?

HeroFi hoạt động trên BNB Chain

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi HeroFi ?

HeroFi có thể chơi trên Windows, Browser, Mac, Linux

Hướng dẫn chơi HeroFi ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự HeroFi

Game khác

HeroFi

heroegg

$0.0002

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xcfbb...6fea4baf

Vốn Hoá Thị Trường

$75,125

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$104,496

Khối Lượng (24h)

$1

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

373,839,872

88.19%

Tổng Cung Tối Đa

520,000,000
Tổng Cung
423,899,998

HeroFi

heroegg

$0.0002

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xcfbb...6fea4baf

Vốn Hoá Thị Trường

$75,125


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$104,496


Khối Lượng (24h)

$1


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$373,839,872

Tổng Cung Tối Đa520,000,000
Tổng Cung423,899,998

HeroFi Biểu Đồ

(heroegg)

HEROEGG Số Liệu Thống Kê Liên Quan

HeroFi Giá Hôm Nay


HeroFi Giá

$0.0002


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


Xếp Hạng Giá Vốn

#279


HeroFi Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$75,125


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$104,496


HeroFi Giá Hôm Nay

HeroFi Giá hôm nay là $0.0002 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1. HeroFi có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 373,839,872 coins và tổng cung là 423,899,998

Giá cao nhất của HeroFi?

HeroFi đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.081045.

Giá thấp nhất của HeroFi?

HeroFi có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00019853.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của HeroFi?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của HeroFi 1.

Có thể giao dịch HeroFi ở đâu?

Bạn có thể giao dịch HeroFi trên


Nơi Mua heroegg

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

HeroFi Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
HeroFi

ROFI

$0.014

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$11

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

HeroFi ROFI

HeroFi ROFI

$0.014

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$11


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

ROFI Biểu Đồ

(ROFI)

ROFI Số Liệu Thống Kê Liên Quan

ROFI Giá Hôm Nay


ROFI Giá

$0.014


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$11


0

ROFI Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


ROFI Giá Hôm Nay

ROFI Giá hôm nay là $0.014 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $11. ROFI có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của ROFI?

ROFI đạt mức cao nhất (all time high) tại 5.03.

Giá thấp nhất của ROFI?

ROFI có mức thấp nhất (all time low) tại 0.01214421.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của ROFI?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của ROFI 11.

Có thể giao dịch ROFI ở đâu?

Bạn có thể giao dịch ROFI trên


Nơi Mua ROFI

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy