Top Dự Án Virtual-World NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Virtual-World? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Virtual-World, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Virtual-World phổ biến trên blockchain như Treasure, Somnium Space, BOSAGORA... .


Vốn hoá

$226,491,851

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$17,519,059

Magic / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

89.49%

# Tổng Số Game

43


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

treasure
MAGIC
ethereum
$0.942.29%$17,376,014$202,683,985
treasure-chart

2

somnium-space
cube
ethereum
$1.150.96%$13,544$17,096,409
somnium-space-chart

3

bosagora
boa
ethereum
$0.017-0.44%$127,320$5,574,899
bosagora-chart

4

deepspace
DPS
bsc
$0.0171.84%$753$1,044,893
deepspace-chart

5

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

6

meta-spatial
spat
bsc
$0.00340.01%$9-
meta-spatial-chart

7

geocoin
GEO
other
$0.0076-$7-
geocoin-chart

8

galactic-war
bsc
----
-

9

shibcraft
SHFT
other
ethereum
$0.00461.1%$260-
shibcraft-chart

10

lumos-metaverse
LUMOSX
bsc
$0.0002-$1-
lumos-metaverse-chart

11

britaria
DREAD
solana
----
-

12

metagravity
bsc
----
-

13

bluelight-game
bsc
----
-

14

boltevm
BOLT
ethereum
polygon
----
-

15

metaversus
other
----
-

16

neos-metaverse
neo
----
-

17

phi
other
----
-

18

world-of-mining
bsc
----
-

19

town
ethereum
----
-

20

the-planet-of-the-hares
polygon
bsc
----
-

21

black-sails-game
polygon
----
-

22

metakey
immutable-x
----
-

23

rise-of-aitech
polygon
----
-

24

holacity
bsc
----
-

25

metafi
METAFI
bsc
----
-

26

vulcan-verse
PYR
polygon
vulcan-forged
vechain
----
-

27

dropp
DROPP
solana
----
-

28

sovana
solana
----
-

29

aiternate
solana
----
-

30

game-of-silks
ethereum
----
-

31

inworld-ai
AI
bsc
----
-

32

tcg-world
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

33

atmos
other
----
-

34

air-ballerz
Baller
----
-

35

luxworld
bsc
----
-

36

solarbots
SOLS
ethereum
----
-

37

aftermath-islands
DUBS
wax
----
-

38

sgemverse
ORE
ethereum
----
-

39

metadoge
MTDU
bsc
----
-

40

horizon-land-metaverse
other
----
-

41

sweatemple
other
----
-

42

galaxy-arena
other
----
-

43

every-farm
FLERO
other
----
-

Showing 1 - 43 out of 43

Show rows