Top Dự Án Virtual-World NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Virtual-World? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Virtual-World, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Virtual-World phổ biến trên blockchain như Treasure, Somnium Space, BOSAGORA... .


Vốn hoá

$234,579,166

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$87,493,784

Magic / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

91.66%

# Tổng Số Game

53


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

treasure
MAGIC
ethereum
$0.84-6.15%$85,473,104$215,005,761
treasure-chart

2

somnium-space
cube
ethereum
$0.91-9.67%$50,064$13,477,916
somnium-space-chart

3

bosagora
boa
ethereum
$0.0127.56%$1,961,547$4,399,570
bosagora-chart

4

deepspace
DPS
bsc
$0.0291.54%$7,771$1,604,254
deepspace-chart

5

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

6

shibcraft
SHFT
other
ethereum
$0.0046-$146-
shibcraft-chart

7

galactic-war
bsc
----
-

8

geocoin
GEO
other
$0.0001---
geocoin-chart

9

lumos-metaverse
LUMOSX
bsc
$0.0002-$1-
lumos-metaverse-chart

10

meta-spatial
spat
bsc
$0.0031---
meta-spatial-chart

11

black-sails-game
polygon
----
-

12

game-of-sana
polygon
----
-

13

meta-game-nft
bsc
----
-

14

metaversus
other
----
-

15

today
ethereum
----
-

16

neos-metaverse
neo
----
-

17

phi
other
----
-

18

world-of-mining
bsc
----
-

19

town
ethereum
----
-

20

the-planet-of-the-hares
polygon
opbnb
----
-

21

kommando
bsc
----
-

22

metakey
immutable-x
----
-

23

rise-of-aitech
polygon
----
-

24

holacity
bsc
----
-

25

metascapes
PYR
other
vulcan-forged
----
-

26

metagravity
bsc
----
-

27

richverse
polygon
----
-

28

sleepless-ai
bsc
----
-

29

metaverser
bsc
----
-

30

hyperverse
HYPO
bsc
----
-

31

tartarus
PYR
polygon
vulcan-forged
----
-

32

solarbots
SOLS
ethereum
----
-

33

vulcan-verse
PYR
polygon
vulcan-forged
vechain
----
-

34

dropp
DROPP
solana
----
-

35

sovana
solana
----
-

36

aiternate
solana
----
-

37

game-of-silks
ethereum
----
-

38

inworld-ai
AI
bsc
----
-

39

tcg-world
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

40

atmos
other
----
-

41

air-ballerz
Baller
----
-

42

metafi
METAFI
bsc
----
-

43

boltevm
BOLT
ethereum
polygon
----
-

44

aftermath-islands
DUBS
wax
----
-

45

sgemverse
ORE
ethereum
----
-

46

metadoge
MTDU
bsc
----
-

47

horizon-land-metaverse
other
----
-

48

sweatemple
other
----
-

49

galaxy-arena
other
----
-

50

every-farm
FLERO
other
----
-

Showing 1 - 50 out of 53

Show rows