Top Dự Án Virtual-World NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Virtual-World? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Virtual-World, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Virtual-World phổ biến trên blockchain như Treasure, Somnium Space, BOSAGORA... .


Vốn hoá

$197,073,956

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$14,911,176

Magic / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

88.17%

# Tổng Số Game

54


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

treasure
MAGIC
ethereum
$0.68-5.73%$14,747,360$173,764,319
treasure-chart

2

somnium-space
cube
ethereum
$0.940.2%$19,127$13,919,074
somnium-space-chart

3

bosagora
boa
ethereum
$0.0170.34%$143,274$7,561,610
bosagora-chart

4

deepspace
DPS
bsc
$0.032.67%$117$1,737,288
deepspace-chart

5

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

6

shibcraft
SHFT
other
ethereum
$0.0046-$146-
shibcraft-chart

7

galactic-war
bsc
----
-

8

geocoin
GEO
other
$0.0001---
geocoin-chart

9

lumos-metaverse
LUMOSX
bsc
$0.0002-$1-
lumos-metaverse-chart

10

meta-spatial
spat
bsc
$0.0031---
meta-spatial-chart

11

metakey
immutable-x
----
-

12

onmi
other
----
-

13

game-of-sana
polygon
----
-

14

meta-game-nft
bsc
----
-

15

neos-metaverse
neo
----
-

16

phi
other
----
-

17

world-of-mining
bsc
----
-

18

town
ethereum
----
-

19

the-planet-of-the-hares
polygon
opbnb
----
-

20

black-sails-game
polygon
----
-

21

tartarus
PYR
polygon
vulcan-forged
----
-

22

rise-of-aitech
polygon
----
-

23

holacity
bsc
----
-

24

metagravity
bsc
----
-

25

today
ethereum
----
-

26

richverse
polygon
----
-

27

sleepless-ai
bsc
----
-

28

metaverser
bsc
----
-

29

hyperverse
HYPO
bsc
----
-

30

kommando
bsc
----
-

31

metascapes
PYR
other
vulcan-forged
----
-

32

aftermath-islands
DUBS
wax
----
-

33

vulcan-verse
PYR
polygon
vulcan-forged
vechain
----
-

34

dropp
DROPP
solana
----
-

35

sovana
solana
----
-

36

aiternate
solana
----
-

37

game-of-silks
ethereum
----
-

38

inworld-ai
AI
bsc
----
-

39

tcg-world
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

40

atmos
other
----
-

41

air-ballerz
Baller
----
-

42

metafi
METAFI
bsc
----
-

43

solarbots
SOLS
ethereum
----
-

44

metaversus
other
----
-

45

sgemverse
ORE
ethereum
----
-

46

metadoge
MTDU
bsc
----
-

47

horizon-land-metaverse
other
----
-

48

sweatemple
other
----
-

49

galaxy-arena
other
----
-

50

every-farm
FLERO
other
----
-

Showing 1 - 50 out of 54

Show rows