Top Dự Án FPS NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game FPS? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre FPS, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game FPS phổ biến trên blockchain như Metastrike, Polygonum Online... .


Vốn hoá

$1,397,427

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$74,651

Metastrike / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

64.48%

# Tổng Số Game

26


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

metastrike
mts
bsc
$0.0038-2.33%$63,463$901,155
metastrike-chart

2

polygonum-online
pog
bsc
$0.0064-$32$496,272
polygonum-online-chart

3

the-killbox
kbox
bsc
$0-3.22%$11,156-
the-killbox-chart

4

nanite
polygon
----
-

5

bladerite
solana
----
-

6

xwar
other
----
-

7

blast-frontiers
BLAST
blast
----
-

8

act-ground-war
sui
----
-

9

terraneum
TRM
other
----
-

10

ponchiqs
PONCH
immutable-x
----
-

11

city-shadows
other
----
-

12

extraction
ethereum
----
-

13

badmad-robots
polygon
----
-

14

xtremeverse
ethereum
----
-

15

sol451
solana
----
-

16

solidion-legends
solana
----
-

17

xeo--oasis-of-universe
bsc
----
-

18

forge
ethereum
----
-

19

l3e7
other
----
-

20

moonstrike
immutable-x
----
-

21

dspace
ethereum
----
-

22

masd-games
MASD
bsc
----
-

23

afterland
AFL
immutable-x
----
-

24

arsenal-3d-fps-game
WELT
bsc
polygon
----
-

25

rage-effect
solana
----
-

26

ev.io
solana
----
-

Showing 1 - 26 out of 26

Show rows