Top Game NFT Trên Hệ Other

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Other? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Other, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Other nổi bật như Game Dosi, Oasys, Karrat .


Vốn hoá

$697,468,252

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$35,467,729

Game Dosi / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

27.04%

# Tổng Số Game

526


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

game-dosi
FNSA
other
$23.785.79%$913,635$188,562,150
game-dosi-chart

2

oasys
OAS
ethereum
other
$0.0531.74%$1,156,867$97,519,031
oasys-chart

3

karrat
KARRAT
other
$0.756.42%$6,615,016$74,521,701
karrat-chart

4

gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
polygon
other
$0.293.05%$263,966$70,770,998
gelato-chart

5

clash-of-lilliput
COL
other
$0.790.1%$100,630$64,461,136
clash-of-lilliput-chart

6

hifi-gaming-society
HIFI
other
$0.495.06%$8,545,961$63,504,959
hifi-gaming-society-chart

7

gamebuild
GAME
other
$0.00349.28%$14,502,461$54,479,851
gamebuild-chart

8

murasaki
other
$0.81.19%$5,892$46,138,490
murasaki-chart

9

shuffle
SHFL
other
$0.212.21%$3,015,837$23,399,407
shuffle-chart

10

warped-games
WARPED
other
$0.00221.19%$20,748$12,418,170
warped-games-chart

11

catheon-gaming
CATHEON
other
$0.0004-7.1%$27,830$721,206
catheon-gaming-chart

12

kingdomverse
KING
polygon
other
$0.02-$479$591,534
kingdomverse-chart

13

edoverse-zeni
ZENI
other
$0.0003-21.4%$12,110$326,835
edoverse-zeni-chart

14

metaverse-vr
MEVR
other
$0.0015-$431$52,784
metaverse-vr-chart

15

ninjaroll
other
$0.00546.93%$87-
ninjaroll-chart

16

style-protocol
STYLE
other
$0.0052-2.62%$87,919-
style-protocol-chart

17

geocoin
GEO
other
$0.0001---
geocoin-chart

18

shibcraft
SHFT
other
ethereum
$0.0046-$146-
shibcraft-chart

19

yooldo
other
----
-

20

renegade-world
RNGD
other
$0.0022.14%$141-
renegade-world-chart

21

summoners-war-lost-centuria
LCT
other
$0.0025-$9,243-
summoners-war-lost-centuria-chart

22

arcade
ARCADE
other
----
-

23

morning-moon-village
LUMI
other
$0.025-8.03%$10,590-
morning-moon-village-chart

24

age-of-zalmoxis
KOSON
other
$0.0071-$116-
age-of-zalmoxis-chart

25

rare-ball-shares
RBS
other
$00%$5,336-
rare-ball-shares-chart

26

gemie
other
$0.0011-10.26%$167,710-
gemie-chart

27

mxs-games
XSEED
other
----
-

28

overleague
OVL
other
----
-

29

moveapp
MOVE
other
$0.0013-1.35%$4,578-
moveapp-chart

30

cardaether
other
----
-

31

zst
other
----
-

32

tribe-commander-game
other
----
-

33

omni-royale
other
----
-

34

gaswargame
other
----
-

35

revolon
other
----
-

36

dar-open-network
other
----
-

37

seixy
other
----
-

38

solus
other
----
-

39

unicorn-galaxy
other
----
-

40

joysticklabs
other
----
-

41

foxy
other
----
-

42

lamo
other
----
-

43

final-form
other
----
-

44

dragonswap
other
----
-

45

the-rabbit-project
other
----
-

46

saber-bot
SABER
other
----
-

47

seidoges
other
----
-

48

ekho
other
----
-

49

castle-hexapolis
other
----
-

50

seedhub
other
----
-

Showing 1 - 50 out of 526

Show rows

Latest OTHER NFT Gaming Updates