Cập nhật: November 29, 2023

Axie Infinity NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Axie Infinity?

Axie Infinity là Breeding, Card Game, Metaverse game

Axie Infinity NFT game có cung cấp học bổng không?

Axie Infinity hợp tác với Cosmic Guild, GuildFi, Good Games Guild, Yield Guild Games, Hooga Gaming, UniX Gaming, Blockchain Space, Ancient8, Play It Forward DAO, Bayz, Salad Ventures, IndiGG, YGG Sea, Blackpool, Loot Squad

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Axie Infinity ?

Axie Infinity có thể chơi trên Android, iOS, Windows

Hướng dẫn chơi Axie Infinity ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Axie Infinity

Game khác

Axie Infinity

axs

$6.46

-4.43%

$6.44

Trong 24h

$6.84

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x715d...d4d2f8a0

Vốn Hoá Thị Trường

$852,685,759

-4.43%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,740,806,718

Khối Lượng (24h)

$72,559,778

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.085

Lượng cung Lưu Hành

132,251,991

48.98%

Tổng Cung Tối Đa

270,000,000
Tổng Cung
270,000,000

Axie Infinity

axs

$6.46

-4.43%

$6.44

Trong 24h

$6.84


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x715d...d4d2f8a0

Vốn Hoá Thị Trường

$852,685,759

-4.7%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,740,806,718


Khối Lượng (24h)

$72,559,778


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.085


Lượng cung Lưu Hành

$132,251,991

Tổng Cung Tối Đa270,000,000
Tổng Cung270,000,000

Axie Infinity Biểu Đồ

(axs)

AXS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Axie Infinity Giá Hôm Nay


Axie Infinity Giá

$6.46


Thay đổi giá 24h

-$0.3

-4.43%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$6.44 / $6.84


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$72,559,778


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.085


Xếp Hạng Giá Vốn

#2


Axie Infinity Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$852,685,759


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,740,806,718


Axie Infinity Giá Hôm Nay

Axie Infinity Giá hôm nay là $6.46 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $72,559,778. Axie Infinity có giá đang thay đổi -4.43% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 132,251,991 coins và tổng cung là 270,000,000

Giá cao nhất của Axie Infinity?

Axie Infinity đạt mức cao nhất (all time high) tại 164.9.

Giá thấp nhất của Axie Infinity?

Axie Infinity có mức thấp nhất (all time low) tại 0.123718.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Axie Infinity?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Axie Infinity 72,559,778.

Có thể giao dịch Axie Infinity ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Axie Infinity trên


Nơi Mua axs

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Axie Infinity Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Axie Infinity

SLP

$0.0024

$0.0023

Trong 24h

$0.0024

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$97,867,962

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$9,890,702

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.101

Lượng cung Lưu Hành

41,297,625,038

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Smooth Love Potion

Smooth Love Potion

$0.0024

$0.0023

Trong 24h

$0.0024


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$97,867,962


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$9,890,702


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.101


Lượng cung Lưu Hành

$41,297,625,038

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

SLP Biểu Đồ

(SLP)

SLP Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SLP Giá Hôm Nay


SLP Giá

$0.0024


Thay đổi giá 24h

-$0.00006


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0023 / $0.0025


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$9,890,702


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.101


SLP Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$97,867,962


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


SLP Giá Hôm Nay

SLP Giá hôm nay là $0.0023 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $9,890,702. SLP có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 41,297,625,038 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của SLP?

SLP đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.399727.

Giá thấp nhất của SLP?

SLP có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00130772.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SLP?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SLP 9,890,702.

Có thể giao dịch SLP ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SLP trên


Nơi Mua SLP

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy