Cập nhật: June 19, 2024

Wanaka Farm NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Wanaka Farm?

Wanaka Farm là Breeding, Simulation game

Wanaka Farm NFT game có cung cấp học bổng không?

Wanaka Farm hợp tác với Blockchain Space

Ai đã đầu tư vào Wanaka Farm?

Wanaka Farm có 10 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như DuckDao, Poolz, TAG Ventures, Kyber Network, TomoChain, Lua Ventures, Oxbull, TK Ventures, Babylons, Black Ventures

Blockchain là gì Wanaka Farm ?

Wanaka Farm hoạt động trên BNB Chain

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Wanaka Farm ?

Wanaka Farm có thể chơi trên Windows

Hướng dẫn chơi Wanaka Farm ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Wanaka Farm

Game khác

Wanaka Farm

wana

$0.0051

-0.67%

$0.005

Trong 24h

$0.0051

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x339c...8dd8761e

Vốn Hoá Thị Trường

$889,388

-0.67%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$2,562,550

Khối Lượng (24h)

$481

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

173,520,265

34.7%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
499,955,561

Wanaka Farm

wana

$0.0051

-0.67%

$0.005

Trong 24h

$0.0051


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x339c...8dd8761e

Vốn Hoá Thị Trường

$889,388

-1.04%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$2,562,550


Khối Lượng (24h)

$481


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$173,520,265

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung499,955,561

Wanaka Farm Biểu Đồ

(wana)

WANA Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Wanaka Farm Giá Hôm Nay


Wanaka Farm Giá

$0.0051


Thay đổi giá 24h

-$0.00003

-0.67%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0051 / $0.0052


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$481


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


Xếp Hạng Giá Vốn

#172


Wanaka Farm Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$889,388


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$2,562,550


Wanaka Farm Giá Hôm Nay

Wanaka Farm Giá hôm nay là $0.0051 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $481. Wanaka Farm có giá đang thay đổi -0.67% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 173,520,265 coins và tổng cung là 499,955,561

Giá cao nhất của Wanaka Farm?

Wanaka Farm đạt mức cao nhất (all time high) tại 6.15.

Giá thấp nhất của Wanaka Farm?

Wanaka Farm có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00413168.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Wanaka Farm?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Wanaka Farm 481.

Có thể giao dịch Wanaka Farm ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Wanaka Farm trên


Nơi Mua wana

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Wanaka Farm Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Wanaka Farm

WAI

$0.00011

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$4,429

Khối Lượng (24h)

$52

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
38,048,501

Wanaka Farm WAIRERE

Wanaka Farm WAIRERE

$0.00011

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$4,429


Khối Lượng (24h)

$52


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung38,048,501

WAI Biểu Đồ

(WAI)

WAI Số Liệu Thống Kê Liên Quan

WAI Giá Hôm Nay


WAI Giá

$0.00011


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$52


0

WAI Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$4,429.95


WAI Giá Hôm Nay

WAI Giá hôm nay là $0.0001 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $52. WAI có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 38,048,501

Giá cao nhất của WAI?

WAI đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.187571.

Giá thấp nhất của WAI?

WAI có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00011631.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của WAI?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của WAI 52.

Có thể giao dịch WAI ở đâu?

Bạn có thể giao dịch WAI trên


Nơi Mua WAI

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy