Top Game NFT Chơi Được Trên Pc

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Pc? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

gala
gala
ethereum
$0.052-6.23%$298,885,292$392,211,031
gala-chart

2

playdapp
pla
ethereum
$0.27-0.12%$25,560,031$143,419,777
playdapp-chart

3

ultra
uos
ethereum
$0.29-2.52%$1,775,929$78,623,160
ultra-chart

4

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$00.18%$1,990,681$46,949,460
ufo-gaming-chart

5

voxies
voxel
polygon
$0.41.29%$56,345,567$46,656,205
voxies-chart

6

moonsama
moonriver
$0.0341.7%$163,591$16,143,097
moonsama-chart

7

cornucopias
copi
bsc
$0.0244.37%$141,050$16,138,417
cornucopias-chart

8

xana
xeta
ethereum
$0.063-17.1%$1,262,512$15,739,654
xana-chart

9

aurory
aury
solana
$0.7414.32%$338,239$14,263,416
aurory-chart

10

velhalla
SCAR
bsc
$0.0031-4.73%$13,467$5,273,108
velhalla-chart

11

katana-inu
kata
ethereum
$0.001-0.73%$1,961,247$4,862,492
katana-inu-chart

12

human-memento
epk
ethereum
$0.022-0.53%$858,087$3,477,953
human-memento-chart

13

froyo-games
froyo
bsc
$0.00698.32%$39,697$1,604,460
froyo-games-chart

14

gamestarter
game
ethereum
$0.053.35%$99,879$1,330,233
gamestarter-chart

15

9d-nft
cogi
bsc
$0.012-1.11%$227$934,029
9d-nft-chart

16

1up
1-UP
ethereum
$0.0157.41%$17,959$923,322
1up-chart

17

mist
mist
bsc
$0.01613.9%$381,285$907,110
mist-chart

18

dark-frontiers
dark
bsc
$0.035-1.19%$126,751$873,555
dark-frontiers-chart

19

fabwelt
WELT
polygon
$0.0034-16.32%$282,329$750,865
fabwelt-chart

20

metastrike
mts
bsc
$0.007416.17%$110,318$672,341
metastrike-chart

21

duel-network
duel
bsc
$0.026-2.23%$4,879$591,836
duel-network-chart

22

dopewarz
drug
bsc
$0.0025-1.14%$43$588,624
dopewarz-chart

23

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.1-0.07%$50$512,979
galaxy-blitz-chart

24

bomb-crypto
bcoin
bsc
$0.0064-1.03%$474,332$385,317
bomb-crypto-chart

25

polygonum-online
pog
bsc
$0.00660.85%$12,812$345,700
polygonum-online-chart

26

dragonkart
kart
bsc
$0.00890.26%$8,170$315,553
dragonkart-chart

27

imperium-empires
ime
avalanche
$0.0002-2.2%$3,680$273,159
imperium-empires-chart

28

fancy-birds
FNC
ethereum
$0.0046-0.55%$20,306$189,226
fancy-birds-chart

29

the-parallel
PRL
bsc
$0.0041-5.83%$17,622$132,472
the-parallel-chart

30

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

31

world-of-defish
wod
bsc
$0.00040.31%$19,649$6,579
world-of-defish-chart

32

ravenquest
SBT
polygon
$0-$1-
ravenquest-chart

33

frutti-dino
FDT
bsc
$0.0830.1%$1,413,593-
frutti-dino-chart

34

vulcano
vulc
bsc
$0.0009-2.68%$3-
vulcano-chart

35

cheersland
CHEERS
bsc
$0.0055-8.2%$7,677-
cheersland-chart

36

kingdom-raids
KR
bsc
$0.00224.92%$44,321-
kingdom-raids-chart

37

undead-blocks
undead
ethereum
$0.0046-10.25%$66-
undead-blocks-chart

38

kiraverse
KIRA
immutable-x
$0.0008-0.02%--
kiraverse-chart

39

cappasity
capp
ethereum
$0.0003-10.06%$202,846-
cappasity-chart

40

binemon
bin
bsc
$0.0002---
binemon-chart

41

voxnet
ethereum
$0.18-1.14%$222-
voxnet-chart

42

eternity
GLORY
avalanche
$0-$28-
eternity-chart

43

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0009-0.21%$66-
infinity-arena-chart

44

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$0-0.39%$2,802-
collarquest-chart

45

alpha-kombat
ALKOM
bsc
$0-$948-
alpha-kombat-chart

46

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

47

starsharks-sea
SEA
bsc
$0.0052-4.99%$13,956-
starsharks-sea-chart

48

gallant
GAL
bsc
$0-$27-
gallant-chart

49

candy-cash
CANDY
bsc
----
-

50

gaming-stars
GAMES
bsc
$1.640.38%$21,961-
gaming-stars-chart

Showing 1 - 50 out of 310

Show rows