Top Dự Án Base Building NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Base Building? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Base Building, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Base Building phổ biến trên blockchain như Wizardia, Moonscape, CropBytes... .


Vốn hoá

$813,819

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$729,936

Wizardia / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

41.47%

# Tổng Số Game

36


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

wizardia
wzrd
bsc
$0.0032-1.47%$45,824$337,451
wizardia-chart

2

moonscape
MSCP
bsc
$0.0002-2%$30$183,463
moonscape-chart

3

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.088--$95,637
cropbytes-chart

4

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

5

risingsun
rsun
bsc
$0-$7$56,849
risingsun-chart

6

infinity-skies
isky
polygon
$0.00312.69%$23,405$48,754
infinity-skies-chart

7

tank-battle
tbl
bsc
$0.0001-$289-
tank-battle-chart

8

metabolic
mtbc
polygon
$03.04%$64-
metabolic-chart

9

yarloo
yarl
bsc
$0.0037-$1-
yarloo-chart

10

nintia-estate
ninti
bsc
$0.0003-$466-
nintia-estate-chart

11

manufactory
mnft
bsc
$0.0004-$363-
manufactory-chart

12

placewar
place
bsc
$0.0001-3.53%$14,506-
placewar-chart

13

nunu-spirits
NNT
ethereum
$0.0005-$27-
nunu-spirits-chart

14

islandswap
isl
okexchain
$0.0033-$310,345-
-

15

bloktopia
blok
polygon
$0.0013-3.89%$331,737-
bloktopia-chart

16

continuum-world
um
ethereum
$0.0002-0.74%$14-
continuum-world-chart

17

risecity
rsc
bsc
$0.0001-$1,707-
risecity-chart

18

moonstrike
immutable-x
----
-

19

elders-grace
bsc
----
-

20

fableborne
other
----
-

21

avalon
other
----
-

22

town
ethereum
----
-

23

tower-conquest
polygon
----
-

24

chronos-dawn-of-time
polygon
----
-

25

farmer-crypto
FCC
bsc
----
-

26

cryptovillages
bsc
----
-

27

metaline
other
----
-

28

imperivm
polygon
ethereum
----
-

29

dark-empire
DAK
polygon
----
-

30

crypture-world
wax
----
-

31

chibi-clash
CLASH
ethereum
----
-

32

farming-tales
wax
----
-

33

kingdom-arena
bsc
----
-

34

midoland
MIDO
bsc
----
-

35

heroes-of-mavia
MAVIA
bsc
ethereum
----
-

36

racewayx
bsc
polygon
ethereum
----
-

Showing 1 - 36 out of 36

Show rows