Top Dự Án Base Building NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Base Building? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Base Building, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Base Building phổ biến trên blockchain như Moonscape, Cosmic Universe, Wizardia... .


Vốn hoá

$798,471

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,172,009

Moonscape / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

25.94%

# Tổng Số Game

37


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

moonscape
MSCP
bsc
$0.00020.24%$34$207,139
moonscape-chart

2

cosmic-universe
magic
harmony
$0.00332.13%$995$161,829
cosmic-universe-chart

3

wizardia
wzrd
bsc
$0.0014-2.92%$35,592$147,756
wizardia-chart

4

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.088--$95,637
cropbytes-chart

5

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

6

risingsun
rsun
bsc
$0-$7$56,849
risingsun-chart

7

infinity-skies
isky
polygon
$0.0024-1.7%$11,491$37,596
infinity-skies-chart

8

nunu-spirits
NNT
ethereum
$0.0027-0.14%$208-
nunu-spirits-chart

9

metabolic
mtbc
polygon
$03.04%$64-
metabolic-chart

10

yarloo
yarl
bsc
$0.0037-$1-
yarloo-chart

11

nintia-estate
ninti
bsc
$0.0003-$466-
nintia-estate-chart

12

manufactory
mnft
bsc
$0.0004-$363-
manufactory-chart

13

placewar
place
bsc
$0.0002-1.5%$8,710-
placewar-chart

14

bloktopia
blok
polygon
$0.00151.43%$800,470-
bloktopia-chart

15

islandswap
isl
okexchain
$0.0033-$310,345-
-

16

risecity
rsc
bsc
$0.0001-$1,707-
risecity-chart

17

continuum-world
um
ethereum
$0.0007-$116-
continuum-world-chart

18

tank-battle
tbl
bsc
$0.0001-$289-
tank-battle-chart

19

moonstrike
immutable-x
----
-

20

town
ethereum
----
-

21

avalon
other
----
-

22

tower-conquest
polygon
----
-

23

fableborne
other
----
-

24

elders-grace
bsc
----
-

25

chronos-dawn-of-time
polygon
----
-

26

farmer-crypto
FCC
bsc
----
-

27

cryptovillages
bsc
----
-

28

metaline
other
----
-

29

imperivm
polygon
ethereum
----
-

30

dark-empire
DAK
polygon
----
-

31

chibi-clash
CLASH
ethereum
----
-

32

midoland
MIDO
bsc
----
-

33

racewayx
bsc
polygon
ethereum
----
-

34

heroes-of-mavia
MAVIA
bsc
ethereum
----
-

35

kingdom-arena
bsc
----
-

36

farming-tales
wax
----
-

37

crypture-world
wax
----
-

Showing 1 - 37 out of 37

Show rows