Top Game NFT Trên Hệ opBNB

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ opBNB? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái opBNB, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game opBNB nổi bật như Carv .


Vốn hoá

$177,775

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$42

Carv / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

100%

# Tổng Số Game

14


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

carv
ARC
opbnb
$0.013-$42$177,775
carv-chart

2

age-of-dino
bsc
opbnb
----
-

3

cards-ahoy
opbnb
----
-

4

dogegoal-ai
opbnb
----
-

5

zypher-games
opbnb
----
-

6

meta-merge
opbnb
----
-

7

pixel-island
opbnb
----
-

8

inception
opbnb
----
-

9

the-planet-of-the-hares
polygon
opbnb
----
-

10

starrynift
ethereum
opbnb
----
-

11

gameta
bsc
solana
opbnb
----
-

12

flappy-moonbird
ethereum
opbnb
----
-

13

yolofox-game
bsc
opbnb
----
-

14

shibaments
opbnb
----
-

Showing 1 - 14 out of 14

Show rows

Latest OPBNB NFT Gaming Updates