Cập nhật: August 23, 2023

9D NFT NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của 9D NFT?

9D NFT là Fighting, MMORPG, Metaverse game

Ai đã đầu tư vào 9D NFT?

9D NFT có 11 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như ExNetwork Capital, X21 Digital, NGC Ventures, Genesis Block Ventures, ZBS Capital, Lotus Capital, Avstar Capital, Kardia Ventures, Basics Capital, Everse Capital, RD Labs (Rug Detectives)

Blockchain là gì 9D NFT ?

9D NFT hoạt động trên BNB Chain

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi 9D NFT ?

9D NFT có thể chơi trên Android, PC

Hướng dẫn chơi 9D NFT ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự 9D NFT

Game khác

9D NFT

cogi

$0.0029

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x6cb7...c4253957

Vốn Hoá Thị Trường

$224,413

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,944,968

Khối Lượng (24h)

$74

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

78,459,300

11.82%

Tổng Cung Tối Đa

680,000,000
Tổng Cung
663,385,412

9D NFT

cogi

$0.0029

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x6cb7...c4253957

Vốn Hoá Thị Trường

$224,413


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,944,968


Khối Lượng (24h)

$74


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$78,459,300

Tổng Cung Tối Đa680,000,000
Tổng Cung663,385,412

9D NFT Biểu Đồ

(cogi)

COGI Số Liệu Thống Kê Liên Quan

9D NFT Giá Hôm Nay


9D NFT Giá

$0.0029


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$74


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


Xếp Hạng Giá Vốn

#242


9D NFT Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$224,413


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,944,968


9D NFT Giá Hôm Nay

9D NFT Giá hôm nay là $0.0028 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $74. 9D NFT có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 78,459,300 coins và tổng cung là 663,385,412

Giá cao nhất của 9D NFT?

9D NFT đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.60218.

Giá thấp nhất của 9D NFT?

9D NFT có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00280361.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của 9D NFT?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của 9D NFT 74.

Có thể giao dịch 9D NFT ở đâu?

Bạn có thể giao dịch 9D NFT trên


Nơi Mua cogi

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

9D NFT Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
9D NFT

COD

$0.00015

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,318,216

Khối Lượng (24h)

$1

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

68,000,000,000
Tổng Cung
68,000,000,000

Crystal Of Dragon

Crystal Of Dragon

$0.00015

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,318,216


Khối Lượng (24h)

$1


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa68,000,000,000
Tổng Cung68,000,000,000

COD Biểu Đồ

(COD)

COD Số Liệu Thống Kê Liên Quan

COD Giá Hôm Nay


COD Giá

$0.00015


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1


0

COD Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,318,216


COD Giá Hôm Nay

COD Giá hôm nay là $0.0001 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1. COD có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 68,000,000,000

Giá cao nhất của COD?

COD đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.00787645.

Giá thấp nhất của COD?

COD có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00008357.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của COD?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của COD 1.

Có thể giao dịch COD ở đâu?

Bạn có thể giao dịch COD trên


Nơi Mua COD

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy