Cập nhật: August 24, 2022

Lunaverse NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Lunaverse?

Lunaverse là Base Building, VR, Virtual-World game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Lunaverse ?

Lunaverse có thể chơi trên Browser, PC

Hướng dẫn chơi Lunaverse ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Lunaverse

Game khác

Lunaverse

luv

$0.00075

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/terra_20220613095502.png

terra1...cnv5mgp6

Vốn Hoá Thị Trường

$91,665

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,505,894

Khối Lượng (24h)

$1,151

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.012

Lượng cung Lưu Hành

123,900,071

6.19%

Tổng Cung Tối Đa

2,000,000,000
Tổng Cung
2,000,000,000

Lunaverse

luv

$0.00075

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/terra_20220613095502.png

terra1...cnv5mgp6

Vốn Hoá Thị Trường

$91,665


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,505,894


Khối Lượng (24h)

$1,151


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.012


Lượng cung Lưu Hành

$123,900,071

Tổng Cung Tối Đa2,000,000,000
Tổng Cung2,000,000,000

Lunaverse Biểu Đồ

(luv)

LUV Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Lunaverse Giá Hôm Nay


Lunaverse Giá

$0.00075


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,151


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.012


Xếp Hạng Giá Vốn

#281


Lunaverse Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$91,665


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,505,894


Lunaverse Giá Hôm Nay

Lunaverse Giá hôm nay là $0.0007 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1,151. Lunaverse có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 123,900,071 coins và tổng cung là 2,000,000,000

Giá cao nhất của Lunaverse?

Lunaverse đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.105583.

Giá thấp nhất của Lunaverse?

Lunaverse có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00049593.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Lunaverse?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Lunaverse 1,151.

Có thể giao dịch Lunaverse ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Lunaverse trên


Nơi Mua luv

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Lunaverse Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.