SIDUS

SIDUS

ethereum

Cập nhật: June 05, 2023

SIDUS NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của SIDUS?

SIDUS là MMORPG game

SIDUS NFT game có cung cấp học bổng không?

SIDUS hợp tác với Earn Guild, Good Games Guild, Merit Circle, UniX Gaming, Perion

Ai đã đầu tư vào SIDUS?

SIDUS có 11 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như Legion Ventures, OIG Oracles Investment Group, ZBS Capital, Maven Capital, Dec Ventures, Banter Capital, Asteroid Capital, Onebit Ventures, Almora Capital, CMC Capital, Metavest Capital

Blockchain là gì SIDUS ?

SIDUS hoạt động trên Ethereum

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi SIDUS ?

SIDUS có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi SIDUS ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự SIDUS

Game khác

SIDUS

sidus

$0.0012

6.14%

$0.0011

Trong 24h

$0.0013

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x5490...1c981102

Vốn Hoá Thị Trường

$8,242,508

6.14%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$35,310,213

Khối Lượng (24h)

$2,307,517

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.279

Lượng cung Lưu Hành

7,002,937,795

23.71%

Tổng Cung Tối Đa

30,000,000,000
Tổng Cung
29,531,495,722

SIDUS

sidus

$0.0012

6.14%

$0.0011

Trong 24h

$0.0013


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x5490...1c981102

Vốn Hoá Thị Trường

$8,242,508

5.48%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$35,310,213


Khối Lượng (24h)

$2,307,517


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.279


Lượng cung Lưu Hành

$7,002,937,795

Tổng Cung Tối Đa30,000,000,000
Tổng Cung29,531,495,722

SIDUS Biểu Đồ

(sidus)

SIDUS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SIDUS Giá Hôm Nay


SIDUS Giá

$0.0012


Thay đổi giá 24h

$0.00006

6.14%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0011 / $0.0013


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,307,517


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.279


Xếp Hạng Giá Vốn

#56


SIDUS Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$8,242,508


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$35,310,213


SIDUS Giá Hôm Nay

SIDUS Giá hôm nay là $0.0011 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $2,307,517. SIDUS có giá đang thay đổi 6.14% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 7,002,937,795 coins và tổng cung là 29,531,495,722

Giá cao nhất của SIDUS?

SIDUS đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.193233.

Giá thấp nhất của SIDUS?

SIDUS có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00084475.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SIDUS?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SIDUS 2,307,517.

Có thể giao dịch SIDUS ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SIDUS trên


Nơi Mua sidus

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

SIDUS Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
SIDUS

SENATE

$0.044

$0.029

Trong 24h

$0.044

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$2,751,131

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$13,057,089

Khối Lượng (24h)

$312,349

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.113

Lượng cung Lưu Hành

63,210,054

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

300,000,000
Tổng Cung
294,732,910

SENATE

SENATE

$0.044

$0.029

Trong 24h

$0.044


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$2,751,131


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$13,057,089


Khối Lượng (24h)

$312,349


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.113


Lượng cung Lưu Hành

$63,210,054

Tổng Cung Tối Đa300,000,000
Tổng Cung294,732,910

SENATE Biểu Đồ

(SENATE)

SENATE Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SENATE Giá Hôm Nay


SENATE Giá

$0.044


Thay đổi giá 24h

$0.014


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.029 / $0.044


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$312,349


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.113


SENATE Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$2,751,131


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$13,057,089


SENATE Giá Hôm Nay

SENATE Giá hôm nay là $0.044 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $312,349. SENATE có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 63,210,054 coins và tổng cung là 294,732,910

Giá cao nhất của SENATE?

SENATE đạt mức cao nhất (all time high) tại 5.85.

Giá thấp nhất của SENATE?

SENATE có mức thấp nhất (all time low) tại 0.02383342.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SENATE?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SENATE 312,349.

Có thể giao dịch SENATE ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SENATE trên


Nơi Mua SENATE

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy