SIDUS

SIDUS

ethereum

Cập nhật: April 20, 2024

SIDUS NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của SIDUS?

SIDUS là MMORPG game

SIDUS NFT game có cung cấp học bổng không?

SIDUS hợp tác với Earn Guild, Good Games Guild, Merit Circle, Perion

Ai đã đầu tư vào SIDUS?

SIDUS có 11 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như Legion Ventures, OIG Oracles Investment Group, ZBS Capital, Maven Capital, Dec Ventures, Banter Capital, Asteroid Capital, Onebit Ventures, Almora Capital, CMC Capital, Metavest Capital

Blockchain là gì SIDUS ?

SIDUS hoạt động trên Ethereum

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi SIDUS ?

SIDUS có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi SIDUS ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự SIDUS

Game khác

SIDUS

sidus

$0.0091

1.74%

$0.0087

Trong 24h

$0.0093

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x5490...1c981102

Vốn Hoá Thị Trường

$97,843,529

1.74%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$194,774,229

Khối Lượng (24h)

$1,071,518

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.01

Lượng cung Lưu Hành

10,726,883,397

50.23%

Tổng Cung Tối Đa

30,000,000,000
Tổng Cung
21,353,690,697

SIDUS

sidus

$0.0091

1.74%

$0.0087

Trong 24h

$0.0093


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x5490...1c981102

Vốn Hoá Thị Trường

$97,843,529

1.92%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$194,774,229


Khối Lượng (24h)

$1,071,518


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.01


Lượng cung Lưu Hành

$10,726,883,397

Tổng Cung Tối Đa30,000,000,000
Tổng Cung21,353,690,697

SIDUS Biểu Đồ

(sidus)

SIDUS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SIDUS Giá Hôm Nay


SIDUS Giá

$0.0091


Thay đổi giá 24h

$0.00015

1.74%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0087 / $0.0093


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,071,518


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.01


Xếp Hạng Giá Vốn

#24


SIDUS Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$97,843,529


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$194,774,229


SIDUS Giá Hôm Nay

SIDUS Giá hôm nay là $0.0091 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1,071,518. SIDUS có giá đang thay đổi 1.74% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 10,726,883,397 coins và tổng cung là 21,353,690,697

Giá cao nhất của SIDUS?

SIDUS đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.193233.

Giá thấp nhất của SIDUS?

SIDUS có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00070703.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SIDUS?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SIDUS 1,071,518.

Có thể giao dịch SIDUS ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SIDUS trên


Nơi Mua sidus

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

SIDUS Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
SIDUS

SENATE

$0.095

$0.094

Trong 24h

$0.099

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$10,373,345

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$18,120,823

Khối Lượng (24h)

$58,005

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.005

Lượng cung Lưu Hành

109,822,392

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

300,000,000
Tổng Cung
191,844,791

SENATE

SENATE

$0.095

$0.094

Trong 24h

$0.099


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$10,373,345


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$18,120,823


Khối Lượng (24h)

$58,005


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.005


Lượng cung Lưu Hành

$109,822,392

Tổng Cung Tối Đa300,000,000
Tổng Cung191,844,791

SENATE Biểu Đồ

(SENATE)

SENATE Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SENATE Giá Hôm Nay


SENATE Giá

$0.095


Thay đổi giá 24h

-$0.0033


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.094 / $0.099


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$58,005


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.005


SENATE Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$10,373,345


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$18,120,823


SENATE Giá Hôm Nay

SENATE Giá hôm nay là $0.095 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $58,005. SENATE có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 109,822,392 coins và tổng cung là 191,844,791

Giá cao nhất của SENATE?

SENATE đạt mức cao nhất (all time high) tại 5.85.

Giá thấp nhất của SENATE?

SENATE có mức thấp nhất (all time low) tại 0.01847182.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SENATE?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SENATE 58,005.

Có thể giao dịch SENATE ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SENATE trên


Nơi Mua SENATE

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy