SIDUS

SIDUS

ethereum

Cập nhật: August 23, 2023

SIDUS NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của SIDUS?

SIDUS là MMORPG game

SIDUS NFT game có cung cấp học bổng không?

SIDUS hợp tác với Earn Guild, Good Games Guild, Merit Circle, UniX Gaming, Perion

Ai đã đầu tư vào SIDUS?

SIDUS có 11 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như Legion Ventures, OIG Oracles Investment Group, ZBS Capital, Maven Capital, Dec Ventures, Banter Capital, Asteroid Capital, Onebit Ventures, Almora Capital, CMC Capital, Metavest Capital

Blockchain là gì SIDUS ?

SIDUS hoạt động trên Ethereum

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi SIDUS ?

SIDUS có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi SIDUS ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự SIDUS

Game khác

SIDUS

sidus

$0.00094

0.83%

$0.0009

Trong 24h

$0.0009

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x5490...1c981102

Vốn Hoá Thị Trường

$20,946,458

0.83%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$28,061,236

Khối Lượng (24h)

$339,060

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.016

Lượng cung Lưu Hành

22,393,659,068

75.84%

Tổng Cung Tối Đa

30,000,000,000
Tổng Cung
29,523,722,798

SIDUS

sidus

$0.00093

0.83%

$0.0009

Trong 24h

$0.0009


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x5490...1c981102

Vốn Hoá Thị Trường

$20,946,458

1.05%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$28,061,236


Khối Lượng (24h)

$339,060


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.016


Lượng cung Lưu Hành

$22,393,659,068

Tổng Cung Tối Đa30,000,000,000
Tổng Cung29,523,722,798

SIDUS Biểu Đồ

(sidus)

SIDUS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SIDUS Giá Hôm Nay


SIDUS Giá

$0.00093


Thay đổi giá 24h

$0

0.83%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00091 / $0.00093


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$339,060


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.016


Xếp Hạng Giá Vốn

#34


SIDUS Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$20,946,458


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$28,061,236


SIDUS Giá Hôm Nay

SIDUS Giá hôm nay là $0.0009 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $339,060. SIDUS có giá đang thay đổi 0.83% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 22,393,659,068 coins và tổng cung là 29,523,722,798

Giá cao nhất của SIDUS?

SIDUS đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.193233.

Giá thấp nhất của SIDUS?

SIDUS có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00084475.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SIDUS?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SIDUS 339,060.

Có thể giao dịch SIDUS ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SIDUS trên


Nơi Mua sidus

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

SIDUS Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
SIDUS

SENATE

$0.029

$0.028

Trong 24h

$0.029

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$5,182,494

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$8,581,420

Khối Lượng (24h)

$164,886

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.031

Lượng cung Lưu Hành

181,176,114

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

300,000,000
Tổng Cung
294,493,501

SENATE

SENATE

$0.029

$0.028

Trong 24h

$0.029


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$5,182,494


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$8,581,420


Khối Lượng (24h)

$164,886


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.031


Lượng cung Lưu Hành

$181,176,114

Tổng Cung Tối Đa300,000,000
Tổng Cung294,493,501

SENATE Biểu Đồ

(SENATE)

SENATE Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SENATE Giá Hôm Nay


SENATE Giá

$0.029


Thay đổi giá 24h

$0.00043


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.028 / $0.029


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$164,886


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.031


SENATE Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$5,182,494


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$8,581,420


SENATE Giá Hôm Nay

SENATE Giá hôm nay là $0.029 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $164,886. SENATE có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 181,176,114 coins và tổng cung là 294,493,501

Giá cao nhất của SENATE?

SENATE đạt mức cao nhất (all time high) tại 5.85.

Giá thấp nhất của SENATE?

SENATE có mức thấp nhất (all time low) tại 0.02383342.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SENATE?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SENATE 164,886.

Có thể giao dịch SENATE ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SENATE trên


Nơi Mua SENATE

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy