Top Game NFT Trên Hệ BNB Sidechain

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ BNB Sidechain? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái BNB Sidechain, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game BNB Sidechain nổi bật như Gelato, Meta Apes .


Vốn hoá

$69,010,312

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$168,740

Gelato / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

86.76%

# Tổng Số Game

6


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
polygon
other
$0.3112.03%$147,043$59,870,689
gelato-chart

2

meta-apes
PEEL
bnb-sidechain
$0.0521.67%$21,697$9,139,623
meta-apes-chart

3

zooracers
ZOO
ethereum
bnb-sidechain
solana
polygon
----
-

4

highrise
bnb-sidechain
----
-

5

magic-fantasy
bnb-sidechain
----
-

6

codename-renegades
bnb-sidechain
----
-

Showing 1 - 6 out of 6

Show rows

Latest BNB-SIDECHAIN NFT Gaming Updates