Cập nhật: August 23, 2023

Victoria VR NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Victoria VR?

Victoria VR là MMORPG, Metaverse, VR game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Victoria VR ?

Victoria VR có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Victoria VR ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Victoria VR

Game khác

Victoria VR

vr

$0.0067

4.8%

$0.0063

Trong 24h

$0.0067

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x7d51...0e6e8cdd

Vốn Hoá Thị Trường

$29,121,824

4.8%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$112,736,857

Khối Lượng (24h)

$344,995

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.011

Lượng cung Lưu Hành

4,339,722,158

25.83%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
16,800,000,000

Victoria VR

vr

$0.0067

4.8%

$0.0063

Trong 24h

$0.0067


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x7d51...0e6e8cdd

Vốn Hoá Thị Trường

$29,121,824

5.16%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$112,736,857


Khối Lượng (24h)

$344,995


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.011


Lượng cung Lưu Hành

$4,339,722,158

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung16,800,000,000

Victoria VR Biểu Đồ

(vr)

VR Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Victoria VR Giá Hôm Nay


Victoria VR Giá

$0.0067


Thay đổi giá 24h

$0.0003

4.8%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0063 / $0.0067


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$344,995


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.011


Xếp Hạng Giá Vốn

#27


Victoria VR Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$29,121,824


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$112,736,857


Victoria VR Giá Hôm Nay

Victoria VR Giá hôm nay là $0.0067 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $344,995. Victoria VR có giá đang thay đổi 4.8% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 4,339,722,158 coins và tổng cung là 16,800,000,000

Giá cao nhất của Victoria VR?

Victoria VR đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.615957.

Giá thấp nhất của Victoria VR?

Victoria VR có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00472369.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Victoria VR?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Victoria VR 344,995.

Có thể giao dịch Victoria VR ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Victoria VR trên


Nơi Mua vr

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Victoria VR Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.