Enjin Coin

Enjin Coin

ethereum

Cập nhật: August 23, 2023

Enjin Coin NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Enjin Coin?

Enjin Coin là Metaverse game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Enjin Coin ?

Enjin Coin có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Enjin Coin ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Enjin Coin

Game khác

Enjin Coin

enj

$0.25

4.11%

$0.23

Trong 24h

$0.25

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0xf629...0e2a3b9c

Vốn Hoá Thị Trường

$245,184,449

4.11%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$245,184,449

Khối Lượng (24h)

$12,277,560

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.05

Lượng cung Lưu Hành

1,000,000,000

100%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
1,000,000,000

Enjin Coin

enj

$0.25

4.11%

$0.23

Trong 24h

$0.25


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0xf629...0e2a3b9c

Vốn Hoá Thị Trường

$245,184,449

4.31%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$245,184,449


Khối Lượng (24h)

$12,277,560


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.05


Lượng cung Lưu Hành

$1,000,000,000

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung1,000,000,000

Enjin Coin Biểu Đồ

(enj)

ENJ Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Enjin Coin Giá Hôm Nay


Enjin Coin Giá

$0.25


Thay đổi giá 24h

$0.0097

4.11%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.23 / $0.25


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$12,277,560


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.05


Xếp Hạng Giá Vốn

#7


Enjin Coin Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$245,184,449


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$245,184,449


Enjin Coin Giá Hôm Nay

Enjin Coin Giá hôm nay là $0.25 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $12,277,560. Enjin Coin có giá đang thay đổi 4.11% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 1,000,000,000 coins và tổng cung là 1,000,000,000

Giá cao nhất của Enjin Coin?

Enjin Coin đạt mức cao nhất (all time high) tại 4.82.

Giá thấp nhất của Enjin Coin?

Enjin Coin có mức thấp nhất (all time low) tại 0.01865964.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Enjin Coin?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Enjin Coin 12,277,560.

Có thể giao dịch Enjin Coin ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Enjin Coin trên


Nơi Mua enj

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Enjin Coin Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.