Cập nhật: June 08, 2023

STEPN NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của STEPN?

STEPN là Collectible, Move To Earn game

Ai đã đầu tư vào STEPN?

STEPN có 13 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như Sequoia Capital, Folius Ventures, Solana Capital, Alameda Research, DeFi Alliance, Sfermion, 6th Man Ventures, Lemniscap, Corner Ventures, Spark Digital Capital, Morningstar Ventures, Openspace Ventures, Solar Eco Fund

Blockchain là gì STEPN ?

STEPN hoạt động trên Solana

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi STEPN ?

STEPN có thể chơi trên Browser, Mobile

Hướng dẫn chơi STEPN ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự STEPN

Game khác

STEPN

gmt

$0.23

-3.57%

$0.23

Trong 24h

$0.24

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x3019...1678b2a1

Vốn Hoá Thị Trường

$199,827,093

-3.57%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,381,275,321

Khối Lượng (24h)

$31,774,310

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.159

Lượng cung Lưu Hành

868,011,279

15.81%

Tổng Cung Tối Đa

6,000,000,000
Tổng Cung
5,488,311,289

STEPN

gmt

$0.23

-3.57%

$0.23

Trong 24h

$0.24


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x3019...1678b2a1

Vốn Hoá Thị Trường

$199,827,093

-3.26%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,381,275,321


Khối Lượng (24h)

$31,774,310


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.159


Lượng cung Lưu Hành

$868,011,279

Tổng Cung Tối Đa6,000,000,000
Tổng Cung5,488,311,289

STEPN Biểu Đồ

(gmt)

GMT Số Liệu Thống Kê Liên Quan

STEPN Giá Hôm Nay


STEPN Giá

$0.23


Thay đổi giá 24h

-$0.0085

-3.57%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.23 / $0.24


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$31,774,310


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.159


Xếp Hạng Giá Vốn

#8


STEPN Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$199,827,093


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,381,275,321


STEPN Giá Hôm Nay

STEPN Giá hôm nay là $0.23 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $31,774,310. STEPN có giá đang thay đổi -3.57% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 868,011,279 coins và tổng cung là 5,488,311,289

Giá cao nhất của STEPN?

STEPN đạt mức cao nhất (all time high) tại 4.11.

Giá thấp nhất của STEPN?

STEPN có mức thấp nhất (all time low) tại 0.100826.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của STEPN?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của STEPN 31,774,310.

Có thể giao dịch STEPN ở đâu?

Bạn có thể giao dịch STEPN trên


Nơi Mua gmt

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

STEPN Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
STEPN

GST

$0.014

$0.014

Trong 24h

$0.015

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$10,733,644

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,874,303

Khối Lượng (24h)

$330,641

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.03

Lượng cung Lưu Hành

763,097,542

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
773,097,542

STEPN Green Satoshi Token on Solana

STEPN Green Satoshi Token on Solana

$0.014

$0.014

Trong 24h

$0.015


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$10,733,644


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,874,303


Khối Lượng (24h)

$330,641


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.03


Lượng cung Lưu Hành

$763,097,542

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung773,097,542

GST Biểu Đồ

(GST)

GST Số Liệu Thống Kê Liên Quan

GST Giá Hôm Nay


GST Giá

$0.014


Thay đổi giá 24h

-$0.0007


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.014 / $0.015


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$330,641


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.03


GST Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$10,733,644


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,874,303


GST Giá Hôm Nay

GST Giá hôm nay là $0.014 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $330,641. GST có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 763,097,542 coins và tổng cung là 773,097,542

Giá cao nhất của GST?

GST đạt mức cao nhất (all time high) tại 8.51.

Giá thấp nhất của GST?

GST có mức thấp nhất (all time low) tại 0.01379338.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của GST?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của GST 330,641.

Có thể giao dịch GST ở đâu?

Bạn có thể giao dịch GST trên


Nơi Mua GST

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy