Cập nhật: May 23, 2024

STEPN NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của STEPN?

STEPN là Collectible, Move To Earn game

Ai đã đầu tư vào STEPN?

STEPN có 13 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như Sequoia Capital, Folius Ventures, Solana Capital, Alameda Research, DeFi Alliance, Sfermion, 6th Man Ventures, Lemniscap, Corner Ventures, Spark Digital Capital, Morningstar Ventures, Openspace Ventures, Solar Eco Fund

Blockchain là gì STEPN ?

STEPN hoạt động trên Solana

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi STEPN ?

STEPN có thể chơi trên Browser, Mobile

Hướng dẫn chơi STEPN ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự STEPN

Game khác

STEPN

gmt

$0.24

3.38%

$0.22

Trong 24h

$0.24

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x3019...1678b2a1

Vốn Hoá Thị Trường

$480,835,040

3.38%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,273,774,209

Khối Lượng (24h)

$63,147,831

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.131

Lượng cung Lưu Hành

2,017,931,889

37.74%

Tổng Cung Tối Đa

6,000,000,000
Tổng Cung
5,345,678,620

STEPN

gmt

$0.24

3.38%

$0.22

Trong 24h

$0.24


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x3019...1678b2a1

Vốn Hoá Thị Trường

$480,835,040

3.48%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,273,774,209


Khối Lượng (24h)

$63,147,831


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.131


Lượng cung Lưu Hành

$2,017,931,889

Tổng Cung Tối Đa6,000,000,000
Tổng Cung5,345,678,620

STEPN Biểu Đồ

(gmt)

GMT Số Liệu Thống Kê Liên Quan

STEPN Giá Hôm Nay


STEPN Giá

$0.24


Thay đổi giá 24h

$0.0078

3.38%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.22 / $0.24


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$63,147,831


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.131


Xếp Hạng Giá Vốn

#9


STEPN Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$480,835,040


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,273,774,209


STEPN Giá Hôm Nay

STEPN Giá hôm nay là $0.24 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $63,147,831. STEPN có giá đang thay đổi 3.38% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 2,017,931,889 coins và tổng cung là 5,345,678,620

Giá cao nhất của STEPN?

STEPN đạt mức cao nhất (all time high) tại 4.11.

Giá thấp nhất của STEPN?

STEPN có mức thấp nhất (all time low) tại 0.100826.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của STEPN?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của STEPN 63,147,831.

Có thể giao dịch STEPN ở đâu?

Bạn có thể giao dịch STEPN trên


Nơi Mua gmt

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

STEPN Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
STEPN

GST

$0.028

$0.027

Trong 24h

$0.031

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$32,841,337

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$33,127,621

Khối Lượng (24h)

$1,727,237

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.052

Lượng cung Lưu Hành

1,147,161,857

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
1,157,161,857

STEPN Green Satoshi Token on Solana

STEPN Green Satoshi Token on Solana

$0.028

$0.027

Trong 24h

$0.031


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$32,841,337


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$33,127,621


Khối Lượng (24h)

$1,727,237


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.052


Lượng cung Lưu Hành

$1,147,161,857

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung1,157,161,857

GST Biểu Đồ

(GST)

GST Số Liệu Thống Kê Liên Quan

GST Giá Hôm Nay


GST Giá

$0.028


Thay đổi giá 24h

$0.00055


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.027 / $0.031


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,727,237


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.052


GST Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$32,841,337


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$33,127,621


GST Giá Hôm Nay

GST Giá hôm nay là $0.028 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1,727,237. GST có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 1,147,161,857 coins và tổng cung là 1,157,161,857

Giá cao nhất của GST?

GST đạt mức cao nhất (all time high) tại 8.51.

Giá thấp nhất của GST?

GST có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00775904.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của GST?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của GST 1,727,237.

Có thể giao dịch GST ở đâu?

Bạn có thể giao dịch GST trên


Nơi Mua GST

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy