Phantasma

Phantasma

ethereum

Cập nhật: January 31, 2023

Phantasma NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Phantasma?

Phantasma là Metaverse game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Phantasma ?

Phantasma có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Phantasma ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Phantasma

Game khác

Phantasma

soul

$0.21

0.6%

$0.2

Trong 24h

$0.22

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x298e...c56c59cd

Vốn Hoá Thị Trường

$22,662,932

0.6%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$221,042

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.009

Lượng cung Lưu Hành

108,753,561

100%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
108,753,561

Phantasma

soul

$0.21

0.6%

$0.2

Trong 24h

$0.22


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x298e...c56c59cd

Vốn Hoá Thị Trường

$22,662,932

0.6%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$221,042


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.009


Lượng cung Lưu Hành

$108,753,561

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung108,753,561

Phantasma Biểu Đồ

(soul)

SOUL Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Phantasma Giá Hôm Nay


Phantasma Giá

$0.21


Thay đổi giá 24h

$0.0012

0.6%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.2 / $0.22


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$221,042


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.009


Xếp Hạng Giá Vốn

#33


Phantasma Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$22,662,932


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Phantasma Giá Hôm Nay

Phantasma Giá hôm nay là $0.21 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $221,042. Phantasma có giá đang thay đổi 0.6% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 108,753,561 coins và tổng cung là 108,753,561

Giá cao nhất của Phantasma?

Phantasma đạt mức cao nhất (all time high) tại 3.96.

Giá thấp nhất của Phantasma?

Phantasma có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00960482.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Phantasma?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Phantasma 221,042.

Có thể giao dịch Phantasma ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Phantasma trên


Nơi Mua soul

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Phantasma Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.