Cập nhật: December 05, 2023

Spinnia World NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Spinnia World?

Spinnia World là Minigame, Mining, Collectible game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Spinnia World ?

Spinnia World có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Spinnia World ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Spinnia World

Game khác

Spinnia World

WAXP

$0.065

2.38%

$0.062

Trong 24h

$0.066

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$218,891,083

2.38%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$244,837,371

Khối Lượng (24h)

$6,887,428

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.031

Lượng cung Lưu Hành

3,370,750,857

89.4%

Tổng Cung Tối Đa

3,770,303,327
Tổng Cung
3,770,303,327

Spinnia World

WAXP

$0.065

2.38%

$0.062

Trong 24h

$0.066


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$218,891,083

2.49%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$244,837,371


Khối Lượng (24h)

$6,887,428


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.031


Lượng cung Lưu Hành

$3,370,750,857

Tổng Cung Tối Đa3,770,303,327
Tổng Cung3,770,303,327

Spinnia World Biểu Đồ

(WAXP)

WAXP Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Spinnia World Giá Hôm Nay


Spinnia World Giá

$0.065


Thay đổi giá 24h

$0.0015

2.38%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.062 / $0.066


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$6,887,428


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.031


Xếp Hạng Giá Vốn

#12


Spinnia World Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$218,891,083


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$244,837,371


Spinnia World Giá Hôm Nay

Spinnia World Giá hôm nay là $0.065 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $6,887,428. Spinnia World có giá đang thay đổi 2.38% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 3,370,750,857 coins và tổng cung là 3,770,303,327

Giá cao nhất của Spinnia World?

Spinnia World đạt mức cao nhất (all time high) tại 2.77.

Giá thấp nhất của Spinnia World?

Spinnia World có mức thấp nhất (all time low) tại 0.01594711.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Spinnia World?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Spinnia World 6,887,428.

Có thể giao dịch Spinnia World ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Spinnia World trên


Nơi Mua WAXP

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Spinnia World Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.