SolChicks

SolChicks

solana

Cập nhật: June 17, 2024

SolChicks NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của SolChicks?

SolChicks là Action game

SolChicks NFT game có cung cấp học bổng không?

SolChicks hợp tác với Earn Guild, Blockchain Space, YGG Sea

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi SolChicks ?

SolChicks có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi SolChicks ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự SolChicks

Game khác

SolChicks

chicks

$0.000029

5.19%

$0

Trong 24h

$0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xa91c...389d8acf

Vốn Hoá Thị Trường

$60,251

5.19%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$292,623

Khối Lượng (24h)

$133

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.002

Lượng cung Lưu Hành

2,058,998,084

20.58%

Tổng Cung Tối Đa

10,000,000,000
Tổng Cung
10,000,000,000

SolChicks

chicks

$0.00002

5.19%

$0

Trong 24h

$0


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xa91c...389d8acf

Vốn Hoá Thị Trường

$60,251

4.49%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$292,623


Khối Lượng (24h)

$133


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.002


Lượng cung Lưu Hành

$2,058,998,084

Tổng Cung Tối Đa10,000,000,000
Tổng Cung10,000,000,000

SolChicks Biểu Đồ

(chicks)

CHICKS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SolChicks Giá Hôm Nay


SolChicks Giá

$0.00002


Thay đổi giá 24h

$0

5.19%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00002 / $0.00002


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$133


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.002


Xếp Hạng Giá Vốn

#297


SolChicks Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$60,251


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$292,623


SolChicks Giá Hôm Nay

SolChicks Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $133. SolChicks có giá đang thay đổi 5.19% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 2,058,998,084 coins và tổng cung là 10,000,000,000

Giá cao nhất của SolChicks?

SolChicks đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.506873.

Giá thấp nhất của SolChicks?

SolChicks có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00000549.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SolChicks?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SolChicks 133.

Có thể giao dịch SolChicks ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SolChicks trên


Nơi Mua chicks

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

SolChicks Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
SolChicks

SHARDS

$0.0003

$0.0002

Trong 24h

$0.0003

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$27,521

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$30,437

Khối Lượng (24h)

$109

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.003

Lượng cung Lưu Hành

90,419,278

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
100,000,000

SolChicks Shards

SolChicks Shards

$0.0003

$0.0002

Trong 24h

$0.0003


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$27,521


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$30,437


Khối Lượng (24h)

$109


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.003


Lượng cung Lưu Hành

$90,419,278

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung100,000,000

SHARDS Biểu Đồ

(SHARDS)

SHARDS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SHARDS Giá Hôm Nay


SHARDS Giá

$0.0003


Thay đổi giá 24h

$0


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00029 / $0.0003


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$109


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.003


SHARDS Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$27,521


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$30,437


SHARDS Giá Hôm Nay

SHARDS Giá hôm nay là $0.0003 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $109. SHARDS có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 90,419,278 coins và tổng cung là 100,000,000

Giá cao nhất của SHARDS?

SHARDS đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.02542051.

Giá thấp nhất của SHARDS?

SHARDS có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00020335.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SHARDS?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SHARDS 109.

Có thể giao dịch SHARDS ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SHARDS trên


Nơi Mua SHARDS

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy