Naga Kingdom

Naga Kingdom

solana

Cập nhật: March 09, 2023

Naga Kingdom NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Naga Kingdom?

Naga Kingdom là Survival game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Naga Kingdom ?

Naga Kingdom có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Naga Kingdom ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Naga Kingdom

Game khác

Naga Kingdom

NAGA

$0.0012

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
1,000,000,000

Naga Kingdom

NAGA

$0.0012

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung1,000,000,000

Naga Kingdom Biểu Đồ

(NAGA)

NAGA Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Naga Kingdom Giá Hôm Nay


Naga Kingdom Giá

$0.0012


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Naga Kingdom Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Naga Kingdom Giá Hôm Nay

Naga Kingdom Giá hôm nay là $0.0011 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của 0. Naga Kingdom có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 1,000,000,000

Giá cao nhất của Naga Kingdom?

Naga Kingdom đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.341559.

Giá thấp nhất của Naga Kingdom?

Naga Kingdom có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00028717.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Naga Kingdom?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Naga Kingdom 0.

Có thể giao dịch Naga Kingdom ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Naga Kingdom trên


Nơi Mua NAGA

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Naga Kingdom Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.