Phantasia Sports

Phantasia Sports

solana

Cập nhật: August 09, 2023

Phantasia Sports NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Phantasia Sports?

Phantasia Sports là Football Game game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Phantasia Sports ?

Phantasia Sports có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Phantasia Sports ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Phantasia Sports

Game khác

Phantasia Sports

fant

$0.0034

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/solana_20220613095447.png

FANTaf...RrT3LX1r

Vốn Hoá Thị Trường

$244,316

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$849,931

Khối Lượng (24h)

$130

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

71,863,387

28.74%

Tổng Cung Tối Đa

250,000,000
Tổng Cung
250,000,000

Phantasia Sports

fant

$0.0034

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/solana_20220613095447.png

FANTaf...RrT3LX1r

Vốn Hoá Thị Trường

$244,316


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$849,931


Khối Lượng (24h)

$130


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$71,863,387

Tổng Cung Tối Đa250,000,000
Tổng Cung250,000,000

Phantasia Sports Biểu Đồ

(fant)

FANT Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Phantasia Sports Giá Hôm Nay


Phantasia Sports Giá

$0.0034


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$130


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


Xếp Hạng Giá Vốn

#183


Phantasia Sports Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$244,316


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$849,931


Phantasia Sports Giá Hôm Nay

Phantasia Sports Giá hôm nay là $0.0033 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $130. Phantasia Sports có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 71,863,387 coins và tổng cung là 250,000,000

Giá cao nhất của Phantasia Sports?

Phantasia Sports đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.232843.

Giá thấp nhất của Phantasia Sports?

Phantasia Sports có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00094698.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Phantasia Sports?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Phantasia Sports 130.

Có thể giao dịch Phantasia Sports ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Phantasia Sports trên


Nơi Mua fant

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Phantasia Sports Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.