Meta Apes

Meta Apes

bnb-sidechain

Cập nhật: August 23, 2023

Meta Apes NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Meta Apes ?

Meta Apes là MMO, Strategy game

Meta Apes NFT game có cung cấp học bổng không?

Meta Apes hợp tác với IndiGG

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Meta Apes ?

Meta Apes có thể chơi trên Android, iOS

Hướng dẫn chơi Meta Apes ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Meta Apes

Game khác

Meta Apes

PEEL

$0.047

-23.94%

$0.046

Trong 24h

$0.063

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$8,241,310

-23.94%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$46,895,145

Khối Lượng (24h)

$619,378

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.075

Lượng cung Lưu Hành

175,739,090

251%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
70,014,083

Meta Apes

PEEL

$0.047

-23.94%

$0.046

Trong 24h

$0.063


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$8,241,310

-24.02%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$46,895,145


Khối Lượng (24h)

$619,378


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.075


Lượng cung Lưu Hành

$175,739,090

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung70,014,083

Meta Apes Biểu Đồ

(PEEL)

PEEL Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Meta Apes Giá Hôm Nay


Meta Apes Giá

$0.047


Thay đổi giá 24h

-$0.015

-23.94%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.046 / $0.063


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$619,378


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.075


Xếp Hạng Giá Vốn

#54


Meta Apes Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$8,241,310


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$46,895,145


Meta Apes Giá Hôm Nay

Meta Apes Giá hôm nay là $0.047 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $619,378. Meta Apes có giá đang thay đổi -23.94% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 175,739,090 coins và tổng cung là 70,014,083

Giá cao nhất của Meta Apes ?

Meta Apes đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.236463.

Giá thấp nhất của Meta Apes ?

Meta Apes có mức thấp nhất (all time low) tại 0.03420201.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Meta Apes ?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Meta Apes 619,378.

Có thể giao dịch Meta Apes ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Meta Apes trên


Nơi Mua PEEL

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Meta Apes Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Meta Apes

SHELL

$0.00032

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$6,880,429

Khối Lượng (24h)

$4,990

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

21,000,000,000
Tổng Cung
286,896,009

Meta Apes Shell

Meta Apes Shell

$0.00032

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$6,880,429


Khối Lượng (24h)

$4,990


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa21,000,000,000
Tổng Cung286,896,009

SHELL Biểu Đồ

(SHELL)

SHELL Số Liệu Thống Kê Liên Quan

SHELL Giá Hôm Nay


SHELL Giá

$0.00032


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$4,990


0

SHELL Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$6,880,429


SHELL Giá Hôm Nay

SHELL Giá hôm nay là $0.0003 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $4,990. SHELL có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 286,896,009

Giá cao nhất của SHELL?

SHELL đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của SHELL?

SHELL có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của SHELL?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của SHELL 4,990.

Có thể giao dịch SHELL ở đâu?

Bạn có thể giao dịch SHELL trên


Nơi Mua SHELL

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy