Top Dự Án City Building NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game City Building? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre City Building, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game City Building phổ biến trên blockchain như MegaCryptoPolis... .


Vốn hoá

$368,290

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,868

MegaCryptoPolis / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

100%

# Tổng Số Game

22


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

megacryptopolis
mega
ethereum
$1.6-$916$368,290
megacryptopolis-chart

2

risecity
rsc
bsc
$0.0001-$1,707-
risecity-chart

3

karastar
umy
bsc
$0.0007-0.23%$101-
karastar-chart

4

geopoly
GEO$
polygon
$0.0003-0.17%$67-
geopoly-chart

5

bit-hotel
bth
bsc
$0.0009-0.68%$77-
bit-hotel-chart

6

sin-city
SIN
bsc
----
-

7

metascapes
PYR
other
vulcan-forged
----
-

8

tribesters
ronin
----
-

9

holacity
bsc
----
-

10

league-of-thrones
other
----
-

11

meta-world-my-city
other
----
-

12

exeverse
near
----
-

13

neoland
solana
----
-

14

crypto-econia
ethereum
----
-

15

cryptochi
CTHG
bsc
solana
----
-

16

tokenlands
wax
----
-

17

farmers-world
wax
----
-

18

civitas
bsc
----
-

19

ghost-guys--by-metaforge
solana
----
-

20

memoverse
MEMO
bsc
----
-

21

plato-farm
PLATO
heco
----
-

22

upland-me
eos
----
-

Showing 1 - 22 out of 22

Show rows