Cập nhật: December 23, 2022

Lumos Metaverse NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Lumos Metaverse?

Lumos Metaverse là Strategy, Virtual-World game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Lumos Metaverse ?

Lumos Metaverse có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Lumos Metaverse ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Lumos Metaverse

Game khác

Lumos Metaverse

LUMOSX

$0.00021

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$1

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
1,000,000,000,000,000

Lumos Metaverse

LUMOSX

$0.00021

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$1


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung1,000,000,000,000,000

Lumos Metaverse Biểu Đồ

(LUMOSX)

LUMOSX Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Lumos Metaverse Giá Hôm Nay


Lumos Metaverse Giá

$0.00021


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Lumos Metaverse Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Lumos Metaverse Giá Hôm Nay

Lumos Metaverse Giá hôm nay là $0.0002 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1. Lumos Metaverse có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 1,000,000,000,000,000

Giá cao nhất của Lumos Metaverse?

Lumos Metaverse đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.180946.

Giá thấp nhất của Lumos Metaverse?

Lumos Metaverse có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00020698.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Lumos Metaverse?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Lumos Metaverse 1.

Có thể giao dịch Lumos Metaverse ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Lumos Metaverse trên


Nơi Mua LUMOSX

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Lumos Metaverse Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.