Kingdomverse

Kingdomverse

polygon
other

Cập nhật: May 28, 2023

Kingdomverse NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Kingdomverse?

Kingdomverse là Metaverse, Other game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Kingdomverse ?

Kingdomverse có thể chơi trên Mobile

Hướng dẫn chơi Kingdomverse ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Kingdomverse

Game khác

Kingdomverse

KING

$0.032

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$985,024

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$2,472,277

Khối Lượng (24h)

$14,233

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.014

Lượng cung Lưu Hành

30,321,630

39.84%

Tổng Cung Tối Đa

76,103,198
Tổng Cung
76,103,198

Kingdomverse

KING

$0.032

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$985,024


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$2,472,277


Khối Lượng (24h)

$14,233


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.014


Lượng cung Lưu Hành

$30,321,630

Tổng Cung Tối Đa76,103,198
Tổng Cung76,103,198

Kingdomverse Biểu Đồ

(KING)

KING Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Kingdomverse Giá Hôm Nay


Kingdomverse Giá

$0.032


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$14,233


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.014


Xếp Hạng Giá Vốn

#129


Kingdomverse Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$985,024


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$2,472,277


Kingdomverse Giá Hôm Nay

Kingdomverse Giá hôm nay là $0.032 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $14,233. Kingdomverse có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 30,321,630 coins và tổng cung là 76,103,198

Giá cao nhất của Kingdomverse?

Kingdomverse đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.169162.

Giá thấp nhất của Kingdomverse?

Kingdomverse có mức thấp nhất (all time low) tại 0.03091338.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Kingdomverse?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Kingdomverse 14,233.

Có thể giao dịch Kingdomverse ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Kingdomverse trên


Nơi Mua KING

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Kingdomverse Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.