Decentral Games

Decentral Games

ethereum

Cập nhật: July 24, 2024

Decentral Games NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Decentral Games?

Decentral Games là Metaverse game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Decentral Games ?

Decentral Games có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Decentral Games ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Decentral Games

Game khác

Decentral Games

dg

$0.021

0.19%

$0.02

Trong 24h

$0.021

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x4b52...6c83588d

Vốn Hoá Thị Trường

$19,436,328

0.19%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$19,436,328

Khối Lượng (24h)

$78

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

931,060,283

100%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
931,060,283

Decentral Games

dg

$0.021

0.19%

$0.02

Trong 24h

$0.021


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x4b52...6c83588d

Vốn Hoá Thị Trường

$19,436,328

0.16%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$19,436,328


Khối Lượng (24h)

$78


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$931,060,283

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung931,060,283

Decentral Games Biểu Đồ

(dg)

DG Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Decentral Games Giá Hôm Nay


Decentral Games Giá

$0.021


Thay đổi giá 24h

$0.00003

0.19%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.02 / $0.021


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$78


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


Xếp Hạng Giá Vốn

#56


Decentral Games Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$19,436,328


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$19,436,328


Decentral Games Giá Hôm Nay

Decentral Games Giá hôm nay là $0.021 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $78. Decentral Games có giá đang thay đổi 0.19% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 931,060,283 coins và tổng cung là 931,060,283

Giá cao nhất của Decentral Games?

Decentral Games đạt mức cao nhất (all time high) tại 1.63.

Giá thấp nhất của Decentral Games?

Decentral Games có mức thấp nhất (all time low) tại 0.01002944.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Decentral Games?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Decentral Games 78.

Có thể giao dịch Decentral Games ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Decentral Games trên


Nơi Mua dg

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Decentral Games Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Decentral Games

DG

$0.021

$0.02

Trong 24h

$0.021

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$19,436,328

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$19,436,328

Khối Lượng (24h)

$78

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

931,060,283

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
931,060,283

Decentral Games

Decentral Games

$0.021

$0.02

Trong 24h

$0.021


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$19,436,328


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$19,436,328


Khối Lượng (24h)

$78


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$931,060,283

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung931,060,283

DG Biểu Đồ

(DG)

DG Số Liệu Thống Kê Liên Quan

DG Giá Hôm Nay


DG Giá

$0.021


Thay đổi giá 24h

$0.00003


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.02 / $0.021


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$78


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


DG Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$19,436,328


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$19,436,328


DG Giá Hôm Nay

DG Giá hôm nay là $0.021 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $78. DG có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 931,060,283 coins và tổng cung là 931,060,283

Giá cao nhất của DG?

DG đạt mức cao nhất (all time high) tại 1.63.

Giá thấp nhất của DG?

DG có mức thấp nhất (all time low) tại 0.01002944.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của DG?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của DG 78.

Có thể giao dịch DG ở đâu?

Bạn có thể giao dịch DG trên


Nơi Mua DG

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy