Decentral Games

Decentral Games

ethereum

Cập nhật: August 23, 2023

Decentral Games NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Decentral Games?

Decentral Games là Metaverse game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Decentral Games ?

Decentral Games có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Decentral Games ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Decentral Games

Game khác

Decentral Games

dg

$0.021

-0.46%

$0.02

Trong 24h

$0.021

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x4b52...6c83588d

Vốn Hoá Thị Trường

$14,984,906

-0.46%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$20,907,732

Khối Lượng (24h)

$141,919

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.009

Lượng cung Lưu Hành

716,715,973

100%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
716,715,973

Decentral Games

dg

$0.021

-0.46%

$0.02

Trong 24h

$0.021


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x4b52...6c83588d

Vốn Hoá Thị Trường

$14,984,906

-1.42%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$20,907,732


Khối Lượng (24h)

$141,919


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.009


Lượng cung Lưu Hành

$716,715,973

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung716,715,973

Decentral Games Biểu Đồ

(dg)

DG Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Decentral Games Giá Hôm Nay


Decentral Games Giá

$0.021


Thay đổi giá 24h

-$0.0001

-0.46%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.02 / $0.021


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$141,919


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.009


Xếp Hạng Giá Vốn

#42


Decentral Games Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$14,984,906


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$20,907,732


Decentral Games Giá Hôm Nay

Decentral Games Giá hôm nay là $0.021 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $141,919. Decentral Games có giá đang thay đổi -0.46% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 716,715,973 coins và tổng cung là 716,715,973

Giá cao nhất của Decentral Games?

Decentral Games đạt mức cao nhất (all time high) tại 1.63.

Giá thấp nhất của Decentral Games?

Decentral Games có mức thấp nhất (all time low) tại 0.015961.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Decentral Games?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Decentral Games 141,919.

Có thể giao dịch Decentral Games ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Decentral Games trên


Nơi Mua dg

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Decentral Games Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Decentral Games

DG

$0.021

$0.02

Trong 24h

$0.021

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$14,984,906

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$20,907,732

Khối Lượng (24h)

$141,919

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.009

Lượng cung Lưu Hành

716,715,973

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
716,715,973

Decentral Games

Decentral Games

$0.021

$0.02

Trong 24h

$0.021


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$14,984,906


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$20,907,732


Khối Lượng (24h)

$141,919


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.009


Lượng cung Lưu Hành

$716,715,973

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung716,715,973

DG Biểu Đồ

(DG)

DG Số Liệu Thống Kê Liên Quan

DG Giá Hôm Nay


DG Giá

$0.021


Thay đổi giá 24h

-$0.0001


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.02 / $0.021


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$141,919


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.009


DG Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$14,984,906


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$20,907,732


DG Giá Hôm Nay

DG Giá hôm nay là $0.021 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $141,919. DG có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 716,715,973 coins và tổng cung là 716,715,973

Giá cao nhất của DG?

DG đạt mức cao nhất (all time high) tại 1.63.

Giá thấp nhất của DG?

DG có mức thấp nhất (all time low) tại 0.015961.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của DG?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của DG 141,919.

Có thể giao dịch DG ở đâu?

Bạn có thể giao dịch DG trên


Nơi Mua DG

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy