NFT Worlds

NFT Worlds

ethereum

Cập nhật: July 24, 2024

NFT Worlds NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của NFT Worlds?

NFT Worlds là Metaverse game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi NFT Worlds ?

NFT Worlds có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi NFT Worlds ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự NFT Worlds

Game khác

NFT Worlds

wrld

$0.023

-1.66%

$0.023

Trong 24h

$0.023

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0xd5d8...967a45e9

Vốn Hoá Thị Trường

$12,539,193

-1.66%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$114,214,124

Khối Lượng (24h)

$28,520

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.002

Lượng cung Lưu Hành

548,933,562

10.97%

Tổng Cung Tối Đa

5,000,000,000
Tổng Cung
5,000,000,000

NFT Worlds

wrld

$0.023

-1.66%

$0.023

Trong 24h

$0.023


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0xd5d8...967a45e9

Vốn Hoá Thị Trường

$12,539,193

-1.66%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$114,214,124


Khối Lượng (24h)

$28,520


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.002


Lượng cung Lưu Hành

$548,933,562

Tổng Cung Tối Đa5,000,000,000
Tổng Cung5,000,000,000

NFT Worlds Biểu Đồ

(wrld)

WRLD Số Liệu Thống Kê Liên Quan

NFT Worlds Giá Hôm Nay


NFT Worlds Giá

$0.023


Thay đổi giá 24h

-$0.00038

-1.66%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.023 / $0.023


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$28,520


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.002


Xếp Hạng Giá Vốn

#67


NFT Worlds Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$12,539,193


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$114,214,124


NFT Worlds Giá Hôm Nay

NFT Worlds Giá hôm nay là $0.023 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $28,520. NFT Worlds có giá đang thay đổi -1.66% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 548,933,562 coins và tổng cung là 5,000,000,000

Giá cao nhất của NFT Worlds?

NFT Worlds đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.623493.

Giá thấp nhất của NFT Worlds?

NFT Worlds có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00429697.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của NFT Worlds?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của NFT Worlds 28,520.

Có thể giao dịch NFT Worlds ở đâu?

Bạn có thể giao dịch NFT Worlds trên


Nơi Mua wrld

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

NFT Worlds Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.