Xaya

Xaya

bsc
polygon
ethereum

Cập nhật: June 05, 2023

Xaya NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Xaya?

Xaya là Other game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Xaya ?

Xaya có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Xaya ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Xaya

Game khác

Xaya

chi

$0.073

1.08%

$0.072

Trong 24h

$0.074

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x2264...a4154ebc

Vốn Hoá Thị Trường

$4,208,070

1.08%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$15,333

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.003

Lượng cung Lưu Hành

57,605,493

74.51%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
77,303,932

Xaya

chi

$0.073

1.08%

$0.072

Trong 24h

$0.074


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x2264...a4154ebc

Vốn Hoá Thị Trường

$4,208,070

1.44%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$15,333


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.003


Lượng cung Lưu Hành

$57,605,493

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung77,303,932

Xaya Biểu Đồ

(chi)

CHI Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Xaya Giá Hôm Nay


Xaya Giá

$0.073


Thay đổi giá 24h

$0.00078

1.08%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.072 / $0.074


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$15,333


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.003


Xếp Hạng Giá Vốn

#70


Xaya Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$4,208,070


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Xaya Giá Hôm Nay

Xaya Giá hôm nay là $0.073 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $15,333. Xaya có giá đang thay đổi 1.08% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 57,605,493 coins và tổng cung là 77,303,932

Giá cao nhất của Xaya?

Xaya đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.766229.

Giá thấp nhất của Xaya?

Xaya có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00152533.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Xaya?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Xaya 15,333.

Có thể giao dịch Xaya ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Xaya trên


Nơi Mua chi

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Xaya Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.