Top Dự Án Puzzle NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Puzzle? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Puzzle, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Puzzle phổ biến trên blockchain như Monsta Infinite, Trivians... .


Vốn hoá

$565,802

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$325,405

Monsta Infinite / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

72.25%

# Tổng Số Game

46


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

monsta-infinite
moni
bsc
$0.011-1.05%$294,068$408,799
monsta-infinite-chart

2

trivians
TRIVIA
bsc
$0.0006-4.37%$10,336$157,003
trivians-chart

3

gadget-war
gwar
bsc
$0.0001-$41-
gadget-war-chart

4

pagan-gods
wax
bsc
$0.002---
pagan-gods-chart

5

cryptia
crypt
bsc
$0.0002-$13-
cryptia-chart

6

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.0001-0.88%$1,058-
sugar-kingdom-chart

7

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.00221.48%$19,866-
mimir-quiz-chart

8

heroverse
her
bsc
$0.0002-$7-
heroverse-chart

9

the-wasted-lands
wal
bsc
$0.0003-$16-
the-wasted-lands-chart

10

moniwar
mowa
bsc
$0.0005---
moniwar-chart

11

tetrano
cardano
----
-

12

puzzle-of-movie-nft
bsc
----
-

13

the-smurfs-society
polygon
----
-

14

safaricrush
SFRC
bsc
----
-

15

palm-heist
bsc
solana
polygon
----
-

16

puzzle-fantasy
klaytn
----
-

17

mining-maze
ethereum
----
-

18

ovalpixel
polygon
----
-

19

gogoglover
base
----
-

20

words3
base
----
-

21

axie-champions
ronin
----
-

22

inception
opbnb
----
-

23

blockgames
other
----
-

24

heart-games
polygon
----
-

25

lickys-escape
polygon
----
-

26

boba-factory
bsc
----
-

27

dazzle
other
----
-

28

heroic-traveler
polygon
----
-

29

soba
other
----
-

30

quiz-arena
QZA
bsc
----
-

31

memoverse
MEMO
bsc
----
-

32

puzzle-royale
bsc
----
-

33

town-crush
ethereum
gala-games
----
-

34

puzzles-crusade
polygon
----
-

35

axiepop
ethereum
----
-

36

pyroblock
PYR
bsc
----
-

37

metarrior
MEWA
bsc
----
-

38

hover-cats
ethereum
----
-

39

chess.com
other
----
-

40

my-candy-coin
MCC
bsc
----
-

41

heroes-land
bsc
----
-

42

proof-of-treasure
other
----
-

43

puzziland-biconomic
bsc
----
-

44

puzzle-of-hero-nft
bsc
----
-

45

number-shoot
other
----
-

46

metasoul
klaytn
----
-

Showing 1 - 46 out of 46

Show rows