Top Dự Án Puzzle NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Puzzle? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Puzzle, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Puzzle phổ biến trên blockchain như Monsta Infinite, Trivians... .


Vốn hoá

$520,688

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$247,183

Monsta Infinite / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

66.77%

# Tổng Số Game

38


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

monsta-infinite
moni
bsc
$0.0094-2.93%$159,990$347,641
monsta-infinite-chart

2

trivians
TRIVIA
bsc
$0.001-2.64%$59,815$173,047
trivians-chart

3

moniwar
mowa
bsc
$0.0005---
moniwar-chart

4

the-wasted-lands
wal
bsc
$0.00533.85%$8,003-
the-wasted-lands-chart

5

heroverse
her
bsc
$0.0002-$7-
heroverse-chart

6

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.0016-0.81%$18,256-
mimir-quiz-chart

7

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.0001-0.88%$1,058-
sugar-kingdom-chart

8

cryptia
crypt
bsc
$0.0002-$13-
cryptia-chart

9

gadget-war
gwar
bsc
$0.0001-$41-
gadget-war-chart

10

pagan-gods
wax
bsc
$0.002---
pagan-gods-chart

11

axie-champions
ronin
----
-

12

number-shoot
other
----
-

13

metasoul
klaytn
----
-

14

hover-cats
ethereum
----
-

15

puzzle-of-movie-nft
bsc
----
-

16

the-smurfs-society
polygon
----
-

17

puzzle-of-hero-nft
bsc
----
-

18

safaricrush
SFRC
bsc
----
-

19

palm-heist
bsc
solana
polygon
----
-

20

puzzle-fantasy
klaytn
----
-

21

mining-maze
ethereum
----
-

22

ovalpixel
polygon
----
-

23

gogoglover
base
----
-

24

words3
base
----
-

25

puzziland-biconomic
bsc
----
-

26

proof-of-treasure
other
----
-

27

heroes-land
bsc
----
-

28

my-candy-coin
MCC
bsc
----
-

29

chess.com
other
----
-

30

soba
other
----
-

31

metarrior
MEWA
bsc
----
-

32

pyroblock
PYR
bsc
----
-

33

axiepop
ethereum
----
-

34

puzzles-crusade
polygon
----
-

35

town-crush
ethereum
gala-games
----
-

36

puzzle-royale
bsc
----
-

37

memoverse
MEMO
bsc
----
-

38

quiz-arena
QZA
bsc
----
-

Showing 1 - 38 out of 38

Show rows