Top Dự Án AR NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game AR? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre AR, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game AR phổ biến trên blockchain như Arcona, Dogemon GO, Hololoot... .


Vốn hoá

$1,692,676

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$58,972

Arcona / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

41.89%

# Tổng Số Game

21


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

arcona
arcona
ethereum
$0.047-1.2%$14,983$709,126
arcona-chart

2

dogemon-go
dogo
bsc
$00.07%-$434,543
dogemon-go-chart

3

hololoot
hol
bsc
$0.0069-$57$337,443
hololoot-chart

4

dexioprotocol
DEXI
bsc
$00%$173$211,564
dexioprotocol-chart

5

unobtainium
UNO
bsc
$0.0016-$2-
unobtainium-chart

6

metaworld
MW
bsc
$0.0013-$43,757-
-

7

dspace
ethereum
----
-

8

sportemon-go
bsc
----
-

9

new-ganymede
immutable-x
----
-

10

piratos
other
----
-

11

geocachingo
bsc
----
-

12

space-six
SCX
bsc
----
-

13

thirdverse
other
----
-

14

fantasy-arena
FASI
bsc
----
-

15

glory-games-worlds
GLORY
ethereum
polygon
near
----
-

16

petwars
PWARS
ethereum
bsc
----
-

17

cryptopets
solana
----
-

18

aether-games
AEG
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

19

defy
DEFY
polygon
ethereum
----
-

20

arxolotl
solana
----
-

21

nextverse
NVER
solana
----
-

Showing 1 - 21 out of 21

Show rows