Top Dự Án AR NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game AR? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre AR, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game AR phổ biến trên blockchain như Arcona, Hololoot, Dogemon GO... .


Vốn hoá

$2,197,124

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$69,247

Arcona / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

58.05%

# Tổng Số Game

17


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

arcona
arcona
ethereum
$0.0847%$19,988$1,275,478
arcona-chart

2

hololoot
hol
bsc
$0.0093-2.35%$5,174$399,927
hololoot-chart

3

dogemon-go
dogo
bsc
$03.43%$142$310,155
dogemon-go-chart

4

dexioprotocol
DEXI
bsc
$00%$173$211,564
dexioprotocol-chart

5

metaworld
MW
bsc
$0.0013-$43,757-
-

6

unobtainium
UNO
bsc
$0.00170.05%$13-
unobtainium-chart

7

cryptopets
solana
----
-

8

space-six
SCX
bsc
----
-

9

thirdverse
other
----
-

10

fantasy-arena
FASI
bsc
----
-

11

glory-games-worlds
GLORY
ethereum
polygon
near
----
-

12

petwars
PWARS
ethereum
bsc
----
-

13

sportemon-go
bsc
----
-

14

aether-games
AEG
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

15

defy
DEFY
polygon
ethereum
----
-

16

arxolotl
solana
----
-

17

nextverse
NVER
solana
----
-

Showing 1 - 17 out of 17

Show rows