Top Dự Án AR NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game AR? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre AR, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game AR phổ biến trên blockchain như Arcona, Dogemon GO, Dexioprotocol... .


Vốn hoá

$1,998,026

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$86,326

Arcona / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

53.73%

# Tổng Số Game

28


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

arcona
arcona
ethereum
$0.07128.79%$42,093$1,073,635
arcona-chart

2

dogemon-go
dogo
bsc
$07.89%$171$646,414
dogemon-go-chart

3

dexioprotocol
DEXI
bsc
$00%$173$211,564
dexioprotocol-chart

4

hololoot
hol
bsc
$0.0013-7.03%$130$66,413
hololoot-chart

5

metaworld
MW
bsc
$0.0013-$43,757-
-

6

unobtainium
UNO
bsc
$0.0016-$2-
unobtainium-chart

7

ztx
meverse
----
-

8

piratos
other
----
-

9

new-ganymede
immutable-x
----
-

10

dspace
ethereum
----
-

11

starkmeta
bsc
polygon
----
-

12

metatrace
polygon
----
-

13

fantasy-arena
FASI
bsc
----
-

14

particle-ink
ethereum
----
-

15

jargonquest
bsc
----
-

16

gg
solana
----
-

17

segmint
other
----
-

18

geocachingo
bsc
----
-

19

space-six
SCX
bsc
----
-

20

thirdverse
other
----
-

21

sportemon-go
bsc
----
-

22

glory-games-worlds
GLORY
ethereum
polygon
near
----
-

23

petwars
PWARS
ethereum
bsc
----
-

24

cryptopets
solana
----
-

25

aether-games
AEG
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

26

defy
DEFY
polygon
ethereum
----
-

27

arxolotl
solana
----
-

28

nextverse
NVER
solana
----
-

Showing 1 - 28 out of 28

Show rows