Monsta Infinite

Monsta Infinite

bsc

Cập nhật: June 17, 2024

Monsta Infinite NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Monsta Infinite?

Monsta Infinite là Card Game, Puzzle game

Ai đã đầu tư vào Monsta Infinite?

Monsta Infinite có 11 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như GD10 Ventures, X21 Digital, OIG Oracles Investment Group, Master Ventures, Kirin Fund, CryptoThugs Capital, BrotherHood Ventures, Bullperks, BCA Investment, Ego Crypto, Asgard Capital

Blockchain là gì Monsta Infinite ?

Monsta Infinite hoạt động trên BNB Chain

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Monsta Infinite ?

Monsta Infinite có thể chơi trên Android, iOS, Browser

Hướng dẫn chơi Monsta Infinite ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Monsta Infinite

Game khác

Monsta Infinite

moni

$0.014

6.59%

$0.013

Trong 24h

$0.014

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x9573...3c9f31e0

Vốn Hoá Thị Trường

$520,353

6.59%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$3,810,486

Khối Lượng (24h)

$214,624

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.412

Lượng cung Lưu Hành

36,870,683

13.65%

Tổng Cung Tối Đa

270,000,000
Tổng Cung
270,000,000

Monsta Infinite

moni

$0.014

6.59%

$0.013

Trong 24h

$0.014


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x9573...3c9f31e0

Vốn Hoá Thị Trường

$520,353

5.46%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$3,810,486


Khối Lượng (24h)

$214,624


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.412


Lượng cung Lưu Hành

$36,870,683

Tổng Cung Tối Đa270,000,000
Tổng Cung270,000,000

Monsta Infinite Biểu Đồ

(moni)

MONI Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Monsta Infinite Giá Hôm Nay


Monsta Infinite Giá

$0.014


Thay đổi giá 24h

$0.00087

6.59%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.013 / $0.014


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$214,624


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.412


Xếp Hạng Giá Vốn

#199


Monsta Infinite Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$520,353


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$3,810,486


Monsta Infinite Giá Hôm Nay

Monsta Infinite Giá hôm nay là $0.014 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $214,624. Monsta Infinite có giá đang thay đổi 6.59% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 36,870,683 coins và tổng cung là 270,000,000

Giá cao nhất của Monsta Infinite?

Monsta Infinite đạt mức cao nhất (all time high) tại 4.87.

Giá thấp nhất của Monsta Infinite?

Monsta Infinite có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00547332.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Monsta Infinite?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Monsta Infinite 214,624.

Có thể giao dịch Monsta Infinite ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Monsta Infinite trên


Nơi Mua moni

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Monsta Infinite Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Monsta Infinite

STT

$0.00007

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$7,805

Khối Lượng (24h)

$1,190

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
103,793,878

Stamen Tellus Token

Stamen Tellus Token

$0.00007

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$7,805


Khối Lượng (24h)

$1,190


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung103,793,878

STT Biểu Đồ

(STT)

STT Số Liệu Thống Kê Liên Quan

STT Giá Hôm Nay


STT Giá

$0.00007


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,190


0

STT Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$7,805.01


STT Giá Hôm Nay

STT Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1,190. STT có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 103,793,878

Giá cao nhất của STT?

STT đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.00512246.

Giá thấp nhất của STT?

STT có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00002947.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của STT?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của STT 1,190.

Có thể giao dịch STT ở đâu?

Bạn có thể giao dịch STT trên


Nơi Mua STT

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy