Cập nhật: August 06, 2022

Binamars NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Binamars?

Binamars là RPG, Idle Game, DeFi game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Binamars ?

Binamars có thể chơi trên Android, iOS, Browser

Hướng dẫn chơi Binamars ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Binamars

Game khác

Binamars

bmars

$0.0037

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x4688...f795465e

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$371,271

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

100,000,000
Tổng Cung
70,380,933

Binamars

bmars

$0.0037

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x4688...f795465e

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$371,271


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa100,000,000
Tổng Cung70,380,933

Binamars Biểu Đồ

(bmars)

BMARS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Binamars Giá Hôm Nay


Binamars Giá

$0.0037


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Binamars Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$371,271


Binamars Giá Hôm Nay

Binamars Giá hôm nay là $0.0037 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của 0. Binamars có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 70,380,933

Giá cao nhất của Binamars?

Binamars đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.448592.

Giá thấp nhất của Binamars?

Binamars có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00293742.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Binamars?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Binamars 0.

Có thể giao dịch Binamars ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Binamars trên


Nơi Mua bmars

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Binamars Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Binamars

BGAME

$0.0012

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$122,470

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

100,000,000
Tổng Cung
100,000,000

Binamars Game

Binamars Game

$0.0012

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$122,470


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa100,000,000
Tổng Cung100,000,000

BGAME Biểu Đồ

(BGAME)

BGAME Số Liệu Thống Kê Liên Quan

BGAME Giá Hôm Nay


BGAME Giá

$0.0012


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


0

BGAME Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$122,470


BGAME Giá Hôm Nay

BGAME Giá hôm nay là $0.0012 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của 0. BGAME có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 100,000,000

Giá cao nhất của BGAME?

BGAME đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.03946437.

Giá thấp nhất của BGAME?

BGAME có mức thấp nhất (all time low) tại 0.0012022.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của BGAME?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của BGAME 0.

Có thể giao dịch BGAME ở đâu?

Bạn có thể giao dịch BGAME trên


Nơi Mua BGAME

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy