Cập nhật: April 19, 2024

LoserChick NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của LoserChick?

LoserChick là Idle Game, Arcade, DeFi game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi LoserChick ?

LoserChick có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi LoserChick ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự LoserChick

Game khác

LoserChick

egg

$0.036

-0.73%

$0.036

Trong 24h

$0.037

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/polygon_20220613095444.png

0x245e...57fb2e21

Vốn Hoá Thị Trường

?

-0.73%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$19,816

Khối Lượng (24h)

$6

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

7,000,000
Tổng Cung
545,272

LoserChick

egg

$0.036

-0.73%

$0.036

Trong 24h

$0.037


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/polygon_20220613095444.png

0x245e...57fb2e21

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$19,816


Khối Lượng (24h)

$6


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa7,000,000
Tổng Cung545,272

LoserChick Biểu Đồ

(egg)

EGG Số Liệu Thống Kê Liên Quan

LoserChick Giá Hôm Nay


LoserChick Giá

$0.036


Thay đổi giá 24h

-$0.00027

-0.73%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.036 / $0.037


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$6


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


LoserChick Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$19,816.57


LoserChick Giá Hôm Nay

LoserChick Giá hôm nay là $0.036 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $6. LoserChick có giá đang thay đổi -0.73% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 545,272

Giá cao nhất của LoserChick?

LoserChick đạt mức cao nhất (all time high) tại 2.52.

Giá thấp nhất của LoserChick?

LoserChick có mức thấp nhất (all time low) tại 0.01302466.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của LoserChick?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của LoserChick 6.

Có thể giao dịch LoserChick ở đâu?

Bạn có thể giao dịch LoserChick trên


Nơi Mua egg

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

LoserChick Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
LoserChick

FEED

$0.00015

$0.0001

Trong 24h

$0.0001

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$2,178

Khối Lượng (24h)

$3,012

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
13,675,226

chikn feed

chikn feed

$0.00015

$0.0001

Trong 24h

$0.0001


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$2,178


Khối Lượng (24h)

$3,012


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung13,675,226

FEED Biểu Đồ

(FEED)

FEED Số Liệu Thống Kê Liên Quan

FEED Giá Hôm Nay


FEED Giá

$0.00015


Thay đổi giá 24h

$0.00001


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00014 / $0.00016


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$3,012


0

FEED Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$2,178.37


FEED Giá Hôm Nay

FEED Giá hôm nay là $0.0001 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $3,012. FEED có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 13,675,226

Giá cao nhất của FEED?

FEED đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.03621336.

Giá thấp nhất của FEED?

FEED có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00012367.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của FEED?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của FEED 3,012.

Có thể giao dịch FEED ở đâu?

Bạn có thể giao dịch FEED trên


Nơi Mua FEED

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy