Cập nhật: September 19, 2022

Jungle Road NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Jungle Road?

Jungle Road là Adventure, Collectible, DeFi game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Jungle Road ?

Jungle Road có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Jungle Road ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Jungle Road

Game khác

Jungle Road

jgrd

0

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Jungle Road

jgrd

0

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Jungle Road Biểu Đồ

(jgrd)

JGRD Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Jungle Road Giá Hôm Nay


Jungle Road Giá

-


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Jungle Road Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Jungle Road Giá Hôm Nay

Jungle Road Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của 0. Jungle Road có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Jungle Road?

Jungle Road đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của Jungle Road?

Jungle Road có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Jungle Road?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Jungle Road 0.

Có thể giao dịch Jungle Road ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Jungle Road trên


Nơi Mua jgrd

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Jungle Road Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.