Cập nhật: March 05, 2024

Battle Pets NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Battle Pets?

Battle Pets là Fighting, Collectible game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Battle Pets ?

Battle Pets có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Battle Pets ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Battle Pets

Game khác

Battle Pets

pet

$0.14

4.33%

$0.14

Trong 24h

$0.15

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x4d4e...9f9975b8

Vốn Hoá Thị Trường

$2,794,656

4.33%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$28,432,746

Khối Lượng (24h)

$459,259

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.164

Lượng cung Lưu Hành

19,658,011

9.82%

Tổng Cung Tối Đa

200,000,000
Tổng Cung
200,000,000

Battle Pets

pet

$0.14

4.33%

$0.14

Trong 24h

$0.15


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x4d4e...9f9975b8

Vốn Hoá Thị Trường

$2,794,656

4.24%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$28,432,746


Khối Lượng (24h)

$459,259


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.164


Lượng cung Lưu Hành

$19,658,011

Tổng Cung Tối Đa200,000,000
Tổng Cung200,000,000

Battle Pets Biểu Đồ

(pet)

PET Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Battle Pets Giá Hôm Nay


Battle Pets Giá

$0.14


Thay đổi giá 24h

$0.0059

4.33%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.14 / $0.15


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$459,259


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.164


Xếp Hạng Giá Vốn

#131


Battle Pets Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$2,794,656


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$28,432,746


Battle Pets Giá Hôm Nay

Battle Pets Giá hôm nay là $0.14 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $459,259. Battle Pets có giá đang thay đổi 4.33% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 19,658,011 coins và tổng cung là 200,000,000

Giá cao nhất của Battle Pets?

Battle Pets đạt mức cao nhất (all time high) tại 1.83.

Giá thấp nhất của Battle Pets?

Battle Pets có mức thấp nhất (all time low) tại 0.02524779.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Battle Pets?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Battle Pets 459,259.

Có thể giao dịch Battle Pets ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Battle Pets trên


Nơi Mua pet

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Battle Pets Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.