Cập nhật: March 13, 2023

Heres NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Heres?

Heres là Card Game, Action, Collectible game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Heres ?

Heres có thể chơi trên Android, iOS, Browser

Hướng dẫn chơi Heres ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Heres

Game khác

Heres

hrs

$0.0000055

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xb4e4...7774af38

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$2

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
100,000,000,000

Heres

hrs

$0

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xb4e4...7774af38

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$2


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung100,000,000,000

Heres Biểu Đồ

(hrs)

HRS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Heres Giá Hôm Nay


Heres Giá

$0


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Heres Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Heres Giá Hôm Nay

Heres Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $2. Heres có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 100,000,000,000

Giá cao nhất của Heres?

Heres đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.00060909.

Giá thấp nhất của Heres?

Heres có mức thấp nhất (all time low) tại 0.0000044.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Heres?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Heres 2.

Có thể giao dịch Heres ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Heres trên


Nơi Mua hrs

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Heres Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.