Cập nhật: March 27, 2022

Troverse NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Troverse?

Troverse là Space Game, Survival, Metaverse game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Troverse ?

Troverse có thể chơi trên Windows

Hướng dẫn chơi Troverse ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Troverse

Game khác

Troverse

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Troverse

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Troverse Biểu Đồ

()

Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Troverse Giá Hôm Nay


Troverse Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Troverse Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Troverse Giá Hôm Nay

Troverse Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . Troverse có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Troverse?

Troverse đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của Troverse?

Troverse có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Troverse?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Troverse .

Có thể giao dịch Troverse ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Troverse trên


Nơi Mua

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Troverse Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.