Warena

Warena

bsc

Cập nhật: May 23, 2024

Warena NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Warena?

Warena là Survival game

Ai đã đầu tư vào Warena?

Warena có 12 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như Kyros Ventures, Animoca Brands, Momentum 6, DAO Maker Investor, Master Ventures, Polygon Studios, Infinity Capital, Red Kite, Paid Network, Clovers Ventures, GameFi Investor, Genesis Builders Fund

Blockchain là gì Warena ?

Warena hoạt động trên BNB Chain

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Warena ?

Warena có thể chơi trên Android, iOS, Browser, Mobile

Hướng dẫn chơi Warena ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Warena

Game khác

Warena

rena

$0.0021

-2.93%

$0.0021

Trong 24h

$0.0021

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xa9d7...aff8749d

Vốn Hoá Thị Trường

$200,364

-2.93%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$210,925

Khối Lượng (24h)

$14,635

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.073

Lượng cung Lưu Hành

94,993,156

94.99%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
100,000,000

Warena

rena

$0.0021

-2.93%

$0.0021

Trong 24h

$0.0021


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xa9d7...aff8749d

Vốn Hoá Thị Trường

$200,364

-2.98%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$210,925


Khối Lượng (24h)

$14,635


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.073


Lượng cung Lưu Hành

$94,993,156

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung100,000,000

Warena Biểu Đồ

(rena)

RENA Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Warena Giá Hôm Nay


Warena Giá

$0.0021


Thay đổi giá 24h

-$0.00006

-2.93%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0021 / $0.0022


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$14,635


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.073


Xếp Hạng Giá Vốn

#250


Warena Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$200,364


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$210,925


Warena Giá Hôm Nay

Warena Giá hôm nay là $0.0021 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $14,635. Warena có giá đang thay đổi -2.93% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 94,993,156 coins và tổng cung là 100,000,000

Giá cao nhất của Warena?

Warena đạt mức cao nhất (all time high) tại 6.71.

Giá thấp nhất của Warena?

Warena có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00050052.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Warena?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Warena 14,635.

Có thể giao dịch Warena ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Warena trên


Nơi Mua rena

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Warena Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Warena

WARE

$0.00001

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$26,700

Khối Lượng (24h)

$1

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

2,100,000,000
Tổng Cung
2,100,000,000

Warrior Rare Essentials

Warrior Rare Essentials

$0.00001

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$26,700


Khối Lượng (24h)

$1


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa2,100,000,000
Tổng Cung2,100,000,000

WARE Biểu Đồ

(WARE)

WARE Số Liệu Thống Kê Liên Quan

WARE Giá Hôm Nay


WARE Giá

$0.00001


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1


0

WARE Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$26,700


WARE Giá Hôm Nay

WARE Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1. WARE có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 2,100,000,000

Giá cao nhất của WARE?

WARE đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.03750214.

Giá thấp nhất của WARE?

WARE có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00001253.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của WARE?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của WARE 1.

Có thể giao dịch WARE ở đâu?

Bạn có thể giao dịch WARE trên


Nơi Mua WARE

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy