Cập nhật: January 31, 2023

Metroverse NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Metroverse?

Metroverse là Strategy, Metaverse game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Metroverse ?

Metroverse có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Metroverse ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Metroverse

Game khác

Metroverse

met

$0.02

-0.05%

$0.02

Trong 24h

$0.02

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x1ffe...64b7fbc2

Vốn Hoá Thị Trường

?

-0.05%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$18

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
7,524,509

Metroverse

met

$0.02

-0.05%

$0.02

Trong 24h

$0.02


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x1ffe...64b7fbc2

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$18


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung7,524,509

Metroverse Biểu Đồ

(met)

MET Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Metroverse Giá Hôm Nay


Metroverse Giá

$0.02


Thay đổi giá 24h

-$0.00001

-0.05%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.02 / $0.02


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$18


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Metroverse Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Metroverse Giá Hôm Nay

Metroverse Giá hôm nay là $0.02 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $18. Metroverse có giá đang thay đổi -0.05% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 7,524,509

Giá cao nhất của Metroverse?

Metroverse đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.196863.

Giá thấp nhất của Metroverse?

Metroverse có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Metroverse?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Metroverse 18.

Có thể giao dịch Metroverse ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Metroverse trên


Nơi Mua met

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Metroverse Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.