Cập nhật: June 03, 2022

Afterland NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Afterland?

Afterland là FPS, Collectible, PVP game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Afterland ?

Afterland có thể chơi trên PC

Hướng dẫn chơi Afterland ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Afterland

Game khác

Afterland

AFL

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Afterland

AFL

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Afterland Biểu Đồ

(AFL)

AFL Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Afterland Giá Hôm Nay


Afterland Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Afterland Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Afterland Giá Hôm Nay

Afterland Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . Afterland có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Afterland?

Afterland đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của Afterland?

Afterland có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Afterland?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Afterland .

Có thể giao dịch Afterland ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Afterland trên


Nơi Mua AFL

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Afterland Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.