Cập nhật: August 23, 2023

Exobots NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Exobots?

Exobots là Fighting, Adventure game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Exobots ?

Exobots có thể chơi trên Android, iOS, Browser

Hướng dẫn chơi Exobots ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Exobots

Game khác

Exobots

exos

$0.018

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x16b8...46ccf096

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$95

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Exobots

exos

$0.018

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x16b8...46ccf096

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$95


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Exobots Biểu Đồ

(exos)

EXOS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Exobots Giá Hôm Nay


Exobots Giá

$0.018


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$95


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Exobots Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Exobots Giá Hôm Nay

Exobots Giá hôm nay là $0.018 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $95. Exobots có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Exobots?

Exobots đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.124435.

Giá thấp nhất của Exobots?

Exobots có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00182881.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Exobots?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Exobots 95.

Có thể giao dịch Exobots ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Exobots trên


Nơi Mua exos

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Exobots Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.