CryptoZoon

CryptoZoon

bsc

Cập nhật: August 23, 2023

CryptoZoon NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của CryptoZoon?

CryptoZoon là Fighting game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi CryptoZoon ?

CryptoZoon có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi CryptoZoon ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự CryptoZoon

Game khác

CryptoZoon

zoon

$0.00048

-2.03%

$0.0004

Trong 24h

$0.0005

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x9d17...adda42bc

Vốn Hoá Thị Trường

$395,844

-2.03%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$484,724

Khối Lượng (24h)

$78,725

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.198

Lượng cung Lưu Hành

816,637,620

81.83%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
997,959,688

CryptoZoon

zoon

$0.00048

-2.03%

$0.0004

Trong 24h

$0.0005


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x9d17...adda42bc

Vốn Hoá Thị Trường

$395,844

-2%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$484,724


Khối Lượng (24h)

$78,725


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.198


Lượng cung Lưu Hành

$816,637,620

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung997,959,688

CryptoZoon Biểu Đồ

(zoon)

ZOON Số Liệu Thống Kê Liên Quan

CryptoZoon Giá Hôm Nay


CryptoZoon Giá

$0.00048


Thay đổi giá 24h

-$0.00001

-2.03%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00042 / $0.00054


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$78,725


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.198


Xếp Hạng Giá Vốn

#158


CryptoZoon Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$395,844


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$484,724


CryptoZoon Giá Hôm Nay

CryptoZoon Giá hôm nay là $0.0004 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $78,725. CryptoZoon có giá đang thay đổi -2.03% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 816,637,620 coins và tổng cung là 997,959,688

Giá cao nhất của CryptoZoon?

CryptoZoon đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.089014.

Giá thấp nhất của CryptoZoon?

CryptoZoon có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00033665.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của CryptoZoon?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của CryptoZoon 78,725.

Có thể giao dịch CryptoZoon ở đâu?

Bạn có thể giao dịch CryptoZoon trên


Nơi Mua zoon

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

CryptoZoon Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
CryptoZoon

YAG

$0.00002

$0

Trong 24h

$0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,193

Khối Lượng (24h)

$7

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

500,000,000
Tổng Cung
500,000,000

Yaki Gold

Yaki Gold

$0.00002

$0

Trong 24h

$0


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,193


Khối Lượng (24h)

$7


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa500,000,000
Tổng Cung500,000,000

YAG Biểu Đồ

(YAG)

YAG Số Liệu Thống Kê Liên Quan

YAG Giá Hôm Nay


YAG Giá

$0.00002


Thay đổi giá 24h

$0


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00002 / $0.00002


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$7


0

YAG Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,193.75


YAG Giá Hôm Nay

YAG Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $7. YAG có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 500,000,000

Giá cao nhất của YAG?

YAG đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.02492701.

Giá thấp nhất của YAG?

YAG có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00001845.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của YAG?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của YAG 7.

Có thể giao dịch YAG ở đâu?

Bạn có thể giao dịch YAG trên


Nơi Mua YAG

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy