Kaby Arena

Kaby Arena

bsc

Cập nhật: July 12, 2024

Kaby Arena NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Kaby Arena?

Kaby Arena là Fighting game

Ai đã đầu tư vào Kaby Arena?

Kaby Arena có 11 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như Kyros Ventures, ExNetwork Capital, AU21 Capital, Fomocraft Ventures, DAO Maker Investor, Icetea Labs, Vendetta Capital, Gains Associates, Coincurb, 1010 Capital, ReBlock

Blockchain là gì Kaby Arena ?

Kaby Arena hoạt động trên BNB Chain

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Kaby Arena ?

Kaby Arena có thể chơi trên Mobile

Hướng dẫn chơi Kaby Arena ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Kaby Arena

Game khác

Kaby Arena

kaby

$0.00045

-0.35%

$0.0004

Trong 24h

$0.0004

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x02a4...3fb20b58

Vốn Hoá Thị Trường

?

-0.35%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$118,084

Khối Lượng (24h)

$14,105

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
263,037,654

Kaby Arena

kaby

$0.00044

-0.35%

$0.0004

Trong 24h

$0.0004


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x02a4...3fb20b58

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$118,084


Khối Lượng (24h)

$14,105


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung263,037,654

Kaby Arena Biểu Đồ

(kaby)

KABY Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Kaby Arena Giá Hôm Nay


Kaby Arena Giá

$0.00044


Thay đổi giá 24h

-$0

-0.35%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00044 / $0.00045


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$14,105


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Kaby Arena Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$118,084


Kaby Arena Giá Hôm Nay

Kaby Arena Giá hôm nay là $0.0004 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $14,105. Kaby Arena có giá đang thay đổi -0.35% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 263,037,654

Giá cao nhất của Kaby Arena?

Kaby Arena đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.178272.

Giá thấp nhất của Kaby Arena?

Kaby Arena có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00037035.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Kaby Arena?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Kaby Arena 14,105.

Có thể giao dịch Kaby Arena ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Kaby Arena trên


Nơi Mua kaby

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Kaby Arena Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Kaby Arena

KGT

$0.00015

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,318

Khối Lượng (24h)

$10

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
67,000,000

Kaby Gaming

Kaby Gaming

$0.00015

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,318


Khối Lượng (24h)

$10


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung67,000,000

KGT Biểu Đồ

(KGT)

KGT Số Liệu Thống Kê Liên Quan

KGT Giá Hôm Nay


KGT Giá

$0.00015


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$10


0

KGT Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$10,318.96


KGT Giá Hôm Nay

KGT Giá hôm nay là $0.0001 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $10. KGT có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 67,000,000

Giá cao nhất của KGT?

KGT đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.00794843.

Giá thấp nhất của KGT?

KGT có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00015342.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của KGT?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của KGT 10.

Có thể giao dịch KGT ở đâu?

Bạn có thể giao dịch KGT trên


Nơi Mua KGT

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy