Cập nhật: March 28, 2023

BNB HEROES NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của BNB HEROES?

BNB HEROES là Card Game, Fighting, Adventure game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi BNB HEROES ?

BNB HEROES có thể chơi trên Windows, Browser, Mac

Hướng dẫn chơi BNB HEROES ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự BNB HEROES

Game khác

BNB HEROES

bnbh

$0.0048

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xd256...8ec6f267

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$15

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
100,000,000

BNB HEROES

bnbh

$0.0048

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xd256...8ec6f267

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$15


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung100,000,000

BNB HEROES Biểu Đồ

(bnbh)

BNBH Số Liệu Thống Kê Liên Quan

BNB HEROES Giá Hôm Nay


BNB HEROES Giá

$0.0048


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$15


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


BNB HEROES Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


BNB HEROES Giá Hôm Nay

BNB HEROES Giá hôm nay là $0.0048 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $15. BNB HEROES có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 100,000,000

Giá cao nhất của BNB HEROES?

BNB HEROES đạt mức cao nhất (all time high) tại 5.09.

Giá thấp nhất của BNB HEROES?

BNB HEROES có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00348649.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của BNB HEROES?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của BNB HEROES 15.

Có thể giao dịch BNB HEROES ở đâu?

Bạn có thể giao dịch BNB HEROES trên


Nơi Mua bnbh

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

BNB HEROES Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.