Adamant Mine

Adamant Mine

bsc

Cập nhật: January 27, 2023

Adamant Mine NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Adamant Mine?

Adamant Mine là Minigame game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Adamant Mine ?

Adamant Mine có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Adamant Mine ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Adamant Mine

Game khác

Adamant Mine

admc

$0.0000004

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xa55e...4a48be69

Vốn Hoá Thị Trường

$88,157

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$395,639

Khối Lượng (24h)

$171

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.001

Lượng cung Lưu Hành

222,822,512,263

22.28%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000,000
Tổng Cung
1,000,000,000,000

Adamant Mine

admc

$0

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xa55e...4a48be69

Vốn Hoá Thị Trường

$88,157


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$395,639


Khối Lượng (24h)

$171


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.001


Lượng cung Lưu Hành

$222,822,512,263

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000,000
Tổng Cung1,000,000,000,000

Adamant Mine Biểu Đồ

(admc)

ADMC Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Adamant Mine Giá Hôm Nay


Adamant Mine Giá

$0


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$171


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.001


Xếp Hạng Giá Vốn

#271


Adamant Mine Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$88,157


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$395,639


Adamant Mine Giá Hôm Nay

Adamant Mine Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $171. Adamant Mine có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 222,822,512,263 coins và tổng cung là 1,000,000,000,000

Giá cao nhất của Adamant Mine?

Adamant Mine đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.00002156.

Giá thấp nhất của Adamant Mine?

Adamant Mine có mức thấp nhất (all time low) tại 3.60366e-10.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Adamant Mine?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Adamant Mine 171.

Có thể giao dịch Adamant Mine ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Adamant Mine trên


Nơi Mua admc

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Adamant Mine Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.