11Minutes

11Minutes

bsc

Cập nhật: September 18, 2022

11Minutes NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của 11Minutes?

11Minutes là Minigame game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi 11Minutes ?

11Minutes có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi 11Minutes ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự 11Minutes

Game khác

11Minutes

elvn

0

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x1c7e...6227c657

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
1,000,000,000

11Minutes

elvn

0

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x1c7e...6227c657

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung1,000,000,000

11Minutes Biểu Đồ

(elvn)

ELVN Số Liệu Thống Kê Liên Quan

11Minutes Giá Hôm Nay


11Minutes Giá

-


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


11Minutes Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


11Minutes Giá Hôm Nay

11Minutes Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của 0. 11Minutes có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 1,000,000,000

Giá cao nhất của 11Minutes?

11Minutes đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của 11Minutes?

11Minutes có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của 11Minutes?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của 11Minutes 0.

Có thể giao dịch 11Minutes ở đâu?

Bạn có thể giao dịch 11Minutes trên


Nơi Mua elvn

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

11Minutes Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.