Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Game NFT Trên Hệ Cronos

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Cronos? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Cronos, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Cronos nổi bật như Gelato.


Vốn hoá

$10,166,759

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$117,874

Gelato / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

100%

# Tổng Số Game

6


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
avalanche
polygon
fantom
arbitrum-one
moonriver
cronos
$0.154.14%$117,874$10,166,759
gelato-chart
2d.g.pals
DGG
cronos
----
-
3eyeball-games
cronos
----
-
4wild-forest
FGLD
cronos
----
-
5harbor
cronos
----
-
6the-new-resistance
cronos
----
-

Showing 1 - 6 out of 6

Show rows