Cập nhật: January 07, 2023

Mortal Wars NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Mortal Wars?

Mortal Wars là Adventure, Action, Battle Royale game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Mortal Wars ?

Mortal Wars có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Mortal Wars ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Mortal Wars

Game khác

Mortal Wars

mwt

$0.0041

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x6952...df18d5cc

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$3

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
1,000,000,000

Mortal Wars

mwt

$0.0041

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x6952...df18d5cc

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$3


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung1,000,000,000

Mortal Wars Biểu Đồ

(mwt)

MWT Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Mortal Wars Giá Hôm Nay


Mortal Wars Giá

$0.0041


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$3


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Mortal Wars Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Mortal Wars Giá Hôm Nay

Mortal Wars Giá hôm nay là $0.0041 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $3. Mortal Wars có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 1,000,000,000

Giá cao nhất của Mortal Wars?

Mortal Wars đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.01379377.

Giá thấp nhất của Mortal Wars?

Mortal Wars có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00286302.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Mortal Wars?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Mortal Wars 3.

Có thể giao dịch Mortal Wars ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Mortal Wars trên


Nơi Mua mwt

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Mortal Wars Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.