Cập nhật: August 23, 2023

KaraStar NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của KaraStar?

KaraStar là City Building, Metaverse game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi KaraStar ?

KaraStar có thể chơi trên Android, iOS, Windows

Hướng dẫn chơi KaraStar ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự KaraStar

Game khác

KaraStar

umy

$0.00039

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x0522...9bd35c00

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$33

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

KaraStar

umy

$0.00038

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x0522...9bd35c00

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$33


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

KaraStar Biểu Đồ

(umy)

UMY Số Liệu Thống Kê Liên Quan

KaraStar Giá Hôm Nay


KaraStar Giá

$0.00038


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$33


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


KaraStar Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


KaraStar Giá Hôm Nay

KaraStar Giá hôm nay là $0.0003 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $33. KaraStar có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của KaraStar?

KaraStar đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.918506.

Giá thấp nhất của KaraStar?

KaraStar có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00038467.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của KaraStar?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của KaraStar 33.

Có thể giao dịch KaraStar ở đâu?

Bạn có thể giao dịch KaraStar trên


Nơi Mua umy

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

KaraStar Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
KaraStar

KARA

$0.0022

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,117,040

Khối Lượng (24h)

$56,062

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

500,000,000
Tổng Cung
323,000,000

KaraStar

KaraStar

$0.0022

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,117,040


Khối Lượng (24h)

$56,062


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa500,000,000
Tổng Cung323,000,000

KARA Biểu Đồ

(KARA)

KARA Số Liệu Thống Kê Liên Quan

KARA Giá Hôm Nay


KARA Giá

$0.0022


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$56,062


0

KARA Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,117,040


KARA Giá Hôm Nay

KARA Giá hôm nay là $0.0022 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $56,062. KARA có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 323,000,000

Giá cao nhất của KARA?

KARA đạt mức cao nhất (all time high) tại 6.69.

Giá thấp nhất của KARA?

KARA có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00209061.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của KARA?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của KARA 56,062.

Có thể giao dịch KARA ở đâu?

Bạn có thể giao dịch KARA trên


Nơi Mua KARA

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy